NS. TS. Thích Nữ Huệ Liên

NS. TS. THÍCH NỮ HUỆ LIÊN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên                   : TRƯƠNG THỊ BẠCH HUỆ
 2. Pháp danh             : Thích nữ Huệ Liên
 3. Giáo phẩm             : Ni sư
 4. Ngày sinh             : 18/04/1958
 5. Ngoại ngữ             : Anh văn - Mức độ sử dụng: Nói nghe đọc viết
 6. Học vị cao nhất    : Hậu Tiến sĩ - Năm, nước nhận học vị: 2006, Ấn Độ
 7. Xếp hạng giảng viên: Cơ hữu
 8. Chức vụ trong GHPHVN: Phó thư ký Ban PG Quốc Tế TƯ, Uỷ viên TT Viện Nghiên Cứu PH, Uỷ viên Ban Giáo Dục TƯ, Uỷ viên TT Ban PG Quốc Tế và Uỷ viên Ban Hoằng Pháp GHPGVN Tp Hồ Chí Minh
 9. Chức vụ trong Học viện: Phó trưởng khoa Hoằng Pháp

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc    : Tịnh xá Ngọc Hoà 13/18 Tân Hoà Đông, P13, Q6, Tp Hồ Chí Minh

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học           : Phật Học
 2. Trường đào tạo    : Học viện PG VN tại Tp Hồ Chí Minh
 3. Hệ đào tạo           : Khoá I, Chính quy
 4. Nước đào tạo       : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp    : 1988

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           : Department of Buddhist Studies
 2. Trường đào tạo    : Delhi University
 3. Hệ đào tạo           : M.A. Chính quy
 4. Nước đào tạo       : India
 5. Năm tốt nghiệp    : 1997

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học           : Department of Buddhist Studies
 2. Trường đào tạo    : Delhi University
 3. Hệ đào tạo           : Ph.D. Chính quy
 4. Tên luận án         : "Method of Cariya to Attain Enlightenment in the Pali Nikaya and Mahayana Sutras"
 5. Nước đào tạo       : India
 6. Năm tốt nghiệp    : 2002

Hậu tiến sĩ

 1. Ngành học           : Department of Ancient Indian & Asian Studies
 2. Trường đào tạo    : Magadh University
 3. Hệ đào tạo           : D.Litt. Chính quy
 4. Tên luận án         : "A Study of the Buddha's Main Teachings with Special Reference to the Sutta Pitaka"
 5. Nước đào tạo       : India
 6. Năm tốt nghiệp    : 2006

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Lịch sử Đức Phật

Cử nhân

 

2005

Học viện PGVN tại Tp HCM

2

Phương Pháp Nghiên Cứu

Cử nhân

3

2006

Học viện PGVN tại Tp HCM

3

Trung Quán Luận

Cử nhân

3

2008

Học viện PGVN tại Tp HCM

4

Thắng Pháp Tập Yếu Luận

Cử nhân

3

2010->2020

Học viện PGVN tại Tp HCM

5

Thiền Tịnh Mật

Cử nhân

3

2012->2020

Học viện PGVN tại Tp HCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu 

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:
1/Tỳ kheo ni Huệ Liên 2010, " Bản Chất Giác Ngộ trong Kinh Tạng Pali", tập 1, Thế Giới Phật Giáo, tập 1, 4 trang, Học Viện Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh.

 

5.2. Sách đã xuất bản

5.2.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

1/ Bhikkhuni Huệ Liên, 2011, "Enlightenment in Buddhism", 242 pages, the Oriental Press (NXB Phương Đông), Ho Chi Minh city.

Khoa: 
Dharma Propagation