TT. TS. Thích Quảng Thiện

TT. TS. THÍCH QUẢNG THIỆN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : THÁI TĂNG LẠC
 2. Pháp danh : THÍCH QUẢNG THIỆN
 3. Ngày sinh : 28/06/1967
 4. Ngoại ngữ : Tiếng Anh
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán cổ
 6. Học vị cao nhất : Tiến sỹ Quản lý giáo dục
 7. Năm, nước nhận học vị: 2018 - Philippin
 8. Chức vụ trong GHPHVN: Ủy viên Hội đồng Trị sự - Phó ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị
 9. Chức vụ trong Học viện: Phó khoa Công tác Xã hội

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Từ Tân 90/153 Trường Chinh .P. 12.Q. Tân Bình . TP HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : 1/Cử nhân Đông Phương học 2/ Cử nhân Phật Học
 2. Trường đào tạo :Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn/ Trường Cao Cấp Phật học Việt Nam
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 1997

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Master in Management
 2. Trường đào tạo : Southern Legte State University
 3. Hệ đào tạo : Liên kết
 4. Tên luận văn : Đề án thành lập Khoa Công tác Xã hội tại Học viện Phật giáo Việt Nam
 5. Nước đào tạo : Philippin – Việt Nam.
 6. Năm tốt nghiệp : 2012

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học :Docter of Philosophy in Educational Management
 2. Trường đào tạo : Ifugao State Univesity.
 3. Hệ đào tạo : Tập trung
 4. Tên luận án : STUDENTS’ SATISFACTION WITH EDUCATION QUALITY AT THE SOCIAL AFFAIRS DEPARMENT IN VIETNAM BUDHISHT UNIVERSITY (VBU)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2002-2005

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM

Giám thị

2006-2012

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM

Trưởng phòng Sinh viên vụ

2012- nay

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM

Phó khoa CTXH

2012- nay

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị

Phó trưởng ban

2012-2017

Hội Phòng chống HIV/AIDS Tp HCM

Ủy Viên Thường vụ

2018- nay

Hội Phòng chống HIV/AIDS Tp HCM

Phó Chủ tịch

2020- nay

Hội đồng Tư vấn về Tôn giáo Trung ương MTTQ VN

Ủy viên

Khoa: 
Social Work