SC.TS. Thích Nữ Liễu Pháp

SC.TS. THÍCH NỮ LIỄU PHÁP


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : DƯƠNG THỊ THANH HƯƠNG
 2. Pháp danh : TN. LIỄU PHÁP
 3. Ngày sinh : 26/07/1967
 4. Ngoại ngữ : TIẾNG ANH - Mức độ sử dụng: THÀNH THẠO
 5. Cổ ngữ Phật học : TIẾNG PĀLI - Mức độ sử dụng: KHÁ
 6. Học vị cao nhất : TIẾN SĨ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2013 - ẤN ĐỘ
 8. Chức vụ trong GHPHVN: ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC BAN PHẬT GIÁO QUỐC TẾ TW
 9. Chức vụ trong Học viện: PHÓ KHOA, KHOA ANH VĂN PHẬT PHÁP

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : THIỀN VIỆN VIÊN KHÔNG NI, TÓC TIÊN, PHÚ MỸ, BÀ RỊA VŨNG TÀU.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : SƯ PHẠM ANH VĂN
 2. Trường đào tạo : ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HUẾ
 3. Hệ đào tạo : CHÍNH QUY
 4. Nước đào tạo : VIỆT NAM
 5. Năm tốt nghiệp : 1990

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : UNIVERSITY OF DELHI
 3. Hệ đào tạo : CHÍNH QUY
 4. Tên luận văn :
 5. Nước đào tạo : ẤN ĐỘ
 6. Năm tốt nghiệp : 2000

Thạc sĩ (văn bằng 2)

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : UNIVERSITY OF DELHI
 3. Hệ đào tạo : CHÍNH QUY
 4. Tên luận văn : THE CONCEPT OF KILESA IN THE ABHIDHAMMA PITAKA
 5. Nước đào tạo : ẤN ĐỘ
 6. Năm tốt nghiệp : 2002

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : UNIVERSITY OF DELHI
 3. Hệ đào tạo : CHÍNH QUY
 4. Tên luận án : AN ANALYTICAL STUDY OF THE CONCEPT OF ANUSAYA IN EARLY BUDDHISM WITH SPECIAL REFERENCE TO FREUDIAN PSYCHOLOGY.
 5. Nước đào tạo : ẤN ĐỘ
 6. Năm tốt nghiệp : 2013

2.5. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

CỔ NGỮ PĀLI

PG DIPLOMA IN PĀLI

UNIVERSITY OF DELHI

2004

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2003 - 2004

UNIVERSITY OF DELHI

TRỢ GIẢNG

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

01

VĂN HỌC PĀLI

CAO ĐẲNG

3

2019

CĐPH ĐẠI TÒNG LÂM

01

BILINGUAL TRANSLATION

CỬ NHÂN

3

2011-2019

HỌC VIỆN PGVN TP.HCM

02

THERAVADA BUDDHISM

CỬ NHÂN

3

2013-2020

HỌC VIỆN PGVN TP.HCM

03

ABHIDHAMMA PITAKA

CỬ NHÂN

3

2018-2020

HỌC VIỆN PGVN TP.HCM

04

THUẬT NGỮ PHẬT PHÁP TIẾNG ANH

CỬ NHÂN

3

2014-2019

HỌC VIỆN PGVN TP.HCM

05

VĂN BẢN HỌC

THẠC SĨ

3

2016

HỌC VIỆN PGVN TP.HCM

Khoa: 
Dharma English