NS.TS. Thích Nữ Tuệ Liên

NS.TS. THÍCH NỮ TUỆ LIÊN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : HUYỀN TÔN NỮ QUÝ LIÊN
 2. Pháp danh : THÍCH NỮ TUỆ LIÊN
 3. Ngày sinh : 8.7.1960
 4. Ngoại ngữ : Trung văn - Mức độ sử dụng: tốt
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán cổ - Mức độ sử dụng: tốt
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2005 - Trung Quốc
 8. Chức vụ trong GHPHVN: Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Ủy viên Ban Tăng sự TƯ, Ủy viên thường trực Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam
 9. Chức vụ trong Học viện: Phó Khoa Trung văn – Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Tịnh xá Ngọc Phương, 498/1 đường Lê Quang Định, P.1, Gò Vấp, TP.HCM.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Trường Cao Cấp Phật Học
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 1992

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học : Ngữ văn, Anh văn
 2. Trường đào tạo : Trường đại học tổng hợp
 3. Hệ đào tạo : Tại chức
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 1993, 1993

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Cổ đại Hán ngữ
 2. Trường đào tạo : Trường đại học Sư phạm Quảng Tây
 3. Hệ đào tạo : chính quy
 4. Tên luận văn : Nghiên cứu câu phán đoán trong Pháp Bảo Đàn kinh
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2001

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Văn học cổ đại Trung Quốc (Văn học Phật giáo)
 2. Trường đào tạo : Trường đại học Sư phạm Phúc Kiến, Phúc Châu
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án: : Nghiên cứu văn học và tư tưởng Phật giáo thời Đông Tấn
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2005

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005-nay

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Giảng viên, Phó Khoa

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

Hán cổ

Cử nhân

2

2008-nay

Học viện PGVN tại TP.HCM

Hoa văn

Cử nhân

2

2008-nay

Học viện PGVN tại TP.HCM

Văn học Hán tạng

Cử nhân

2

2008-nay

Học viện PGVN tại TP.HCM

Lịch sử PGTQ

Cử nhân

2

2008-nay

Học viện PGVN tại TP.HCM

Hán cổ

Thạc sĩ

2

2015-nay

Học viện PGVN tại TP.HCM

Quan hệ PGTQ và VN

Thạc sĩ

2

2015-nay

Học viện PGVN tại TP.HCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

1. 玄宗女贵莲 (2003), “越南陈朝太宗皇帝佛学思想初探”, 《曹溪禅研究》(三), ISBN 7-5004-4085-5/B (Tư tưởng Phật học của vua Trần Thái Tông Việt Nam, Tào Khê Thiền nghiên cứu)

2. 玄宗女贵莲 (2003), “略论越南陈朝慧忠上士及其禅诗思想”, 《佛学研究》 CN11-3346/B. (Tư tưởng Thiền học của Tuệ Trung thượng sĩ đời Trần Việt Nam, Phật học nghiên cứu)

5.2. Sách đã xuất bản

5.2.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

1. 玄宗女贵莲 (2007) 东晋佛教思想与文学研究.四川出版社.中国 (Nghiên cứu văn học và tư tưởng Phật giáo thời Đông Tấn, Nhà xuất bản Tứ Xuyên, Trung Quốc)

2. Lục Tổ Đàn kinh lược giảng, Hoà thượng Tuyên Hóa, Tổng hội Phật giáo Pháp giới nước Mỹ (đồng dịch giả với Sư cô Nghiêm Liên)

3. Phát Bồ đề tâm văn lược giảng, Hoà thượng Tuyên Hóa, Tổng hội Phật giáo Pháp giới nước Mỹ (đồng dịch giả với Sư cô Nghiêm Liên)

4. Tuệ Liên, Nguyện Liên, Trí Huệ Phật giáo

5. Tuệ Liên, Nguyện Liên, Lời Phật dạy đạo lý làm người.

6. Nhuận sắc Kinh Hoa Nghiêm, Viện nghiên cứu Phật học, Việt Nam

VI. HƯỚNG DẪN LUẬN ÁN, LUẬN VĂN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

1. Đỗ Văn Khoa - Pháp danh Thích Lệ Trí, Ảnh hưởng của Hòa thượng Ấn Thuận đối với Phật giáo Đài Loan, luận văn Thạc sĩ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đang thực hiện.

2. Võ Ngọc Hương - Pháp danh Thích Nữ Quý Liên, Ni giới Khất sĩ tỉnh Kiên Giang từ năm 1981 đến nay, luận văn Thạc sĩ, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, đang thực hiện.

Khoa: 
Chinese