ĐĐ.TS. Thích An Ngôn

ĐĐ.TS. THÍCH AN NGÔN

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : Hà văn Dũng
 2. Pháp danh : Thích An Ngôn
 3. Ngày sinh : 01/1/1975
 4. Ngoại ngữ : Tiếng Hoa - Mức độ sử dụng: Tốt
 5. Học vị cao nhất : Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2015 – Trung Quốc

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Pháp Đàn – Ấp 2 – Mỹ Yên – Bến Lức- Long An

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM
 3. Hệ đào tạo : 4 năm
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2005

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Hán ngữ ngôn văn tự học
 2. Trường đào tạo : Đại học sư phạm Hoa Trung
 3. Hệ đào tạo : 3 năm
 4. Tên luận văn : Nghiên cứu so sánh câu Vị ngữ danh từ tiếng Hán – Việt
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2010

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Sử Trung Quốc cổ đại
 2. Trường đào tạo : Đại học sư phạm Hoa Trung
 3. Hệ đào tạo : 3 năm
 4. Tên luận án : Nghiên cứu tông Thiên Thai Việt Nam
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2014
Khoa: 
Chinese