ĐĐ.TS. Thích Trí Minh

ĐĐ.TS. THÍCH TRÍ MINH


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : NGUYỄN ĐẮC SỸ
 2. Pháp danh : THÍCH TRÍ MINH
 3. Ngày sinh : 28 - 06 - 1969
 4. Ngoại ngữ : Anh ngữ - Mức độ sử dụng: thông thạo
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán ngữ - Mức độ sử dụng: đọc hiểu
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ (Phật học)
 7. Năm, nước nhận học vị: 2014, Ấn Độ
 8. Xếp hạng giảng viên: Giảng viên Chính thức, khoa Anh văn Phật pháp

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Hưng Thạnh, xã Tà lài, huyện Tân phú, tỉnh Đồng Nai

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Cử nhân Phật học
 2. Trường đào tạo : Học viện Phật giáo VN tại TPHCM
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2001

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học : Bác sĩ Đa khoa
 2. Trường đào tạo : Đại học Y Dược TP.HCM
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp :1995

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Thạc sĩ Phật học (MA in Buddhist Studies)
 2. Trường đào tạo : Đại học Delhi (Delhi University)
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Ấn Độ (India)
 5. Năm tốt nghiệp: 2003

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Tiến sĩ Phật học (Ph.D in Buddhist Studies)
 2. Trường đào tạo : Delhi University
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án: : The Buddhist Thought of Buddha-nature in the Lankavatarasutra
 5. Nước đào tạo : Ấn Độ
 6. Năm tốt nghiệp : 2013

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2014-2020

Học viện Phật giáo VN tại TPHCM

Giảng viên

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Anh văn Phật pháp

Cử nhân

3

2014-2016

Học viện PGVN tại TPHCM

2

Kinh Kim Cang

Cử nhân

3

2016-2019

Học viện PGVN tại TPHCM

3

Thành Duy Thức luận

Cử nhân

3

2016-2019

Học viện PGVN tại TPHCM

4

Trung Quán luận

Cử nhân

3

2016-2019

Học viện PGVN tại TPHCM

5

Triết học Phật giáo

Cử nhân

3

2016-2019

Học viện PGVN tại TPHCM

6

Questions of King Milinda

Cử nhân

3

2018-2020

Học viện PGVN tại TPHCM, khoa Anh văn Phật pháp

7

Introduction to Mahayana Buddhism

Cử nhân

3

2018-2020

Học viện PGVN tại TPHCM, khoa Anh văn Phật pháp

8

Diamond Sutra

Cử nhân

3

2018-2020

Học viện PGVN tại TPHCM, khoa Anh văn Phật pháp

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Sách đã xuất bản

5.1.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

Sách dịch: Thích Trí Minh (dịch), Những Dấu Vết Văn Hóa Ấn Độ tại Việt Nam (Traces of Indian Culture in Vietnam, by Geetesh Sharma), TP.HCM: Nhà xuất bản Văn Nghệ, 2010.

Khoa: 
Buddhist Philosophy