NS.TS. Thích Nữ Kiên Liên

NS.TS. THÍCH NỮ KIÊN LIÊN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : TẠ THỊ ÁNH PHƯỢNG
 2. Pháp danh : THÍCH NỮ KIÊN LIÊN
 3. Ngày sinh : 10/ 06/ 1964
 4. Ngoại ngữ : Hoa văn - Mức độ sử dụng:Dịch thuật
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán cổ - Mức độ sử dụng: tốt
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2009 - Trung Quốc
 8. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Tịnh xá Ngọc Tường, ấp Gia Huỳnh, xã Gia Lộc, TT Trảng Bàng, Tây Ninh.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Cao Cấp Phật Học Khóa III.
 3. Hệ đào tạo : Chính qui
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp :1997

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Phật học viện Mân Nam Khoá VIII, TP. Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến
 3. Hệ đào tạo : Chính qui
 4. Nước đào tạo : Trung Quốc .
 5. Năm tốt nghiệp : 2003

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Văn hiến học Trung Quốc
 2. Trường đào tạo : Trường đại học Sư phạm Phúc Kiến, Phúc Châu.
 3. Hệ đào tạo : Chính qui
 4. Tên luận văn : Nghiên cứu tư tưởng “Ly tướng vô trụ” trong Kinh Kim Cang.
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc .
 6. Năm tốt nghiệp : 2006

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Văn học Đọc hiểu & Văn học Giáo dục
 2. Trường đào tạo : Trường đại học Sư phạm Phúc Kiến, Phúc Châu.
 3. Hệ đào tạo : Chính qui
 4. Tên luận án : Nghiên cứu tư tưởng Phật giáo trong Tiểu Thuyết Hồng Lâu Mộng
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2009

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009- nay

Học viện Phật giáo Việt Nam, Khoa Trung văn

Giảng viên

2018 - nay

Trường Trung Đẳng Phật học Tây Ninh

Giảng viên

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Nghiên cứu Kinh tạng

Cử nhân

3

2011

Học viện Phật giáo Việt Nam,TPHCM

2

Văn học & văn hóa Trung Quốc

Cử nhân

3

2013

Học viện Phật giáo Việt Nam,TPHCM

3

Ứng dụng viết văn

Cử nhân

3

2014- nay

Học viện Phật giáo Việt Nam,TPHCM

4

Đọc viết

Cử nhân

3

2012- nay

Học viện Phật giáo Việt Nam,TPHCM

5

Hán cổ

Cử nhân

2

2012-nay

Học viện Phật giáo Việt Nam,TPHCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

1, Năm 2004《白居易诗歌中的佛教思想》 “Tư tưởng Phật giáo trong thi ca của Bạch Cư Dị” 《甘露》第51期 Báo Cam Lộ , Kỳ thứ 51

2, Năm 2006《浅论王安石的梅花三首诗》 “Thiển luận về Ba bài thơ Hoa Mai của Vương An Thạch”, 《洛阳佛教》第77期 Báo Phật giáo Lạc Dương, Kỳ thứ 77

3, Năm 2007《<西游记>的佛学阐释》 “Trình bày về tư tưởng Phật học trong tác phẩm Tây Du Ký”, 《东南学术》CSSCI来源期刊 Báo Học thuật Đông Nam,

Nguồn báo định kỳ CSSCI

4, Năm 2008《浅论儒家的“仁”与佛教的“慈”》 “Thiểm luận chữ “Từ” trong Phật giáo và chữ “Nhân” trong Nho Giaó”, 《安徽文学》ISSN 1671-0703

Báo Văn học An Huy,Số ISSN 1671-0703

5, Năm 2008 《浅论梅花的禅意》 “Thiểm luận về Thiền ý trong Hoa mai”, 《广东佛教》10374号 Báo Phật giáo Quảng Đông , số 103742009

6, Năm 2009 从“因材施教”与“应病与药”分析孔子与佛陀教育的一些方法》 “Từ “Nhân tài thí giaó” và “Ứng bệnh dữ dược ”phân tích một số phương pháp giáo dục của Đức Phật và Khổng Tử”, 《宁波佛教季刊》B041号 Báo quý Phật giáo Ninh Ba, số B 014

Khoa: 
Chinese