NS.TS. Thích Nữ Trí Liên

NS.TS. THÍCH NỮ TRÍ LIÊN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : NGUYỄN THỊ TUYẾT
 2. Pháp danh : THÍCH NỮ TRÍ LIÊN
 3. Ngày sinh : 20.03.1965
 4. Ngoại ngữ : Anh Văn - Mức độ sử dụng: Nói, nghe, dịch
 5. Cổ ngữ Phật học : Pali, Hán Văn - Mức độ sử dụng: đọc hiểu
 6. Học vị cao nhất : Hậu Tiến Sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2011
 8. Xếp hạng giảng viên: Giảng viên chính thức
 9. Chức vụ trong GHPHVN: Ủy viên Ban Phật Giáo Quốc Tế TW. Ủy viên Phân ban Ni Giới TW, Ủy viên Viện Nghiên Cứu Phật Học VN, Tp. HCM. Ủy viên Ban Phật giáo Quốc Tế tỉnh Đồng Nai. Ủy Viên Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Tịnh Xá Ngọc Phương 498/1 F.1, Lê Quang Định, Gò Vấp, TP HCM.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : Trường Cao cấp Phật Học Cơ Sở II
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 1992

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : University of Delhi
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : Thi (không có luận văn).
 5. Nước đào tạo : India
 6. Năm tốt nghiệp : 1998

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : University of Delhi
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án: “Tathagata and Patriarchal Meditation: An Analytical Study in the Nikayas and the Mahayana Sutras”
 5. Nước đào tạo : India
 6. Năm tốt nghiệp : 2004

Tiến sĩ 2 (văn bằng 2)

 1. Ngành học : TÂM LÝ HỌC
 2. Trường đào tạo: Maharshi Dayanand University, Rohtak
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án : “Effect of Vipassana Meditation on Health
 5. Nước đào tạo : India
 6. Năm tốt nghiệp : 2009

Hậu tiến sĩ

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : University of Delhi
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án : “An Analytical Study of the Central Philosophy of the Lankavatara Sutra”....
 5. Nước đào tạo : India
 6. Năm tốt nghiệp : 2011

2.4. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

Certificate

Certificate in Chinese

Delhi University

1998

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

- Họ tên: Nguyen thi Tuyet (Trí Liên), “Health and Well Being as Taught by the Buddha (Based on the Pali Nikayas”, Buddhist Studies – The Journal of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Delhi – 110007. March 2005, Vol.: xxvii, P. 153-163. Department ò Buddhist Studies, University of Delhi.