SC.TS. Thích Nữ Nghiêm Liên

SC.TS. THÍCH NỮ NGHIÊM LIÊN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG
 2. Pháp danh : THÍCH NỮ NGHIÊM LIÊN
 3. Ngày sinh : 30.09.1964
 4. Ngoại ngữ : Hoa văn - Mức độ sử dụng: tốt
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán cổ - Mức độ sử dụng: tốt
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2008 - Trung Quốc
 8. Chức vụ trong GHPHVN: Ủy viên Ban TTTT TƯ GHPGVN, Ủy viên tiểu ban Phật tử Khất sĩ Ban HDPT TƯ
 9. Chức vụ trong Học viện: Trưởng Bộ môn Hoa văn Khoa Trung văn – Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : TX Ngọc Phương, 498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp, TP. HCM.......

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Hán ngữ hiện đại
 2. Trường đào tạo : Trường Đại học Sư phạm Quảng Tây, Quế Lâm
 3. Hệ đào tạo : Chính quy.
 4. Nước đào tạo : Trung Quốc
 5. Năm tốt nghiệp : 2000

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Trường Phật học viện Mân Nam–Phúc Kiến..
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Trung Quốc
 5. Năm tốt nghiệp : 2003

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Văn hiến học cổ điển Trung Quốc
 2. Trường đào tạo : Trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, Phúc Châu.
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : Nghiên cứu tư tưởng “tánh Không” của Ngài Long Thọ trong Trung Quán Luận
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2005

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Văn hiến học cổ điển Trung Quốc
 2. Trường đào tạo : Trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, Phúc Châu.
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án : Nghiên cứu sự lưu truyền tư tưởng Trung Quán của Ngài Long Thọ tại Trung Quốc từ thời Đông Tấn đến đầu thời kỳ Đường.
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2008

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2008-nay

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

Giảng viên, Trưởng Bộ môn Hoa văn Khoa Trung văn

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

Sinh ngữ

cử nhân

2

2008-nay

Học viện PGVN tại TP.HCM

Nghe Nói

cử nhân

3

2008-nay

Học viện PGVN tại TP.HCM

Kỹ năng tổng hợp Tiếng Hoa

cử nhân

3

2008-nay

Học viện PGVN tại TP.HCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

1、阮氏金凤(2005),《越南佛教历史概述》,《佛学研究》年刊,刊号:CN11-3346,2005年·总14期。(Tóm tắt lịch sử Phật giáo Việt Nam, Phật học nghiên cứu)

2、阮氏金凤(2006),《〈般若无知论〉的中观思想》,《西南民族大学学报》核心期刊,国际刊号:ISSN1004-3926,国内刊号:CN51-1671/C,2006年第4期。(Tư tưởng Trung quán trong “Bát Nhã vô tri luận”, Học báo Đại học Dân tộc Tây Nam)

3、阮氏金凤(2007),《〈不真空论〉的中观思想》,《西南民族大学学报》核心期刊,国际刊号:ISSN1004-3926,国内刊号:CN51-1671/C,2007年9月。(Tư tưởng Trung quán trong “bất chân không luận”, Học báo Đại học Dân tộc Tây Nam)

5.2. Sách đã xuất bản

5.2.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

1. Kinh Lăng Nghiêm (1, 2 trong 10 quyển),

2. Lục Tổ Đàn kinh lược giảng, Hoà thượng Tuyên Hóa, Tổng hội Phật giáo Pháp giới nước Mỹ (đồng dịch giả với Ni sư Tuệ Liên)

3. Phát Bồ đề tâm văn lược giảng, Hoà thượng Tuyên Hóa, Tổng hội Phật giáo Pháp giới nước Mỹ (đồng dịch giả với Ni sư Tuệ Liên)

4. Nhuận sắc Kinh Hoa Nghiêm, Viện nghiên cứu Phật học, Việt Nam (đồng nhuận sắc với Ni sư Tuệ Liên)

Khoa: 
Chinese