SC.ThS. Thích Nữ Tuệ Thảo

SC.ThS. THÍCH NỮ TUỆ THẢO


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : NGUYỄN THỊ BÍCH PHỤNG
 2. Pháp danh : THÍCH NỮ TUỆ THẢO
 3. Ngày sinh : 09/08/1989
 4. Ngoại ngữ : Tiếng Pháp - Mức độ sử dụng: B1
 5. Học vị cao nhất : Thạc Sĩ
 6. Năm, nước nhận học vị: 2018 - Việt Nam.

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc :19/11 Đường Số 64 - Ấp Phú Lợi – Xã Tân Phú Trung – Huyện Củ Chi

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : TIẾNG ANH
 2. Trường đào tạo : Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Huế
 3. Hệ đào tạo : Chính Quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2012

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : NGÔN NGỮ ANH
 2. Trường đào tạo : Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng
 3. Hệ đào tạo : Chính Quy
 4. Tên luận văn : Strategies in the English Translation of Nominalisations Denoting Mindfulness in “Duong Xua May Trang” and “Phep La Cua Su Tinh Thuc” By Thich Nhat Hanh.
 5. Nước đào tạo : Việt Nam
 6. Năm tốt nghiệp : 2018

2.3. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

B1

Chứng nhận năng lực Tiếng Pháp

Đại Học Ngoại Ngữ - Đại Học Đà Nẵng

2016

2

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Khóa Bồi Dưỡng nghiệp Vụ Sư Phạm

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM

2019

3

Nghiệp Vụ Sư Phạm

Khóa Bồi Dưỡng nghiệp Vụ Sư Phạm

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM

2020

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1.

Grammar & Exercises

Cử Nhân

3

2019

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM

2.

General Dhamma English

Cử Nhân

3

2019

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM

Khoa: 
Dharma English