TS. Phan Thị Bích Trầm

TS. PHAN THỊ BÍCH TRẦM


Pháp danh: Viên Hương

Họ tên: Phan Thị Bích Trầm

Học vị: Tiến sĩ

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Cử nhân

Chuyên ngành: Ngữ văn tiếng Trung Quốc

Tốt nghiệp tại Trường: Đh Sư phạm TPHCM

Niên khóa: 2005-2009

2. Thạc sĩ

Chuyên ngành: Giáo dục Hán ngữ Quốc tế

Đề tài luận văn tốt nghiệp: Khảo sát môn viết Văn tại các trường ĐH ở TPHCM khoa Trung Văn, đề ra phương pháp giảng dạy phù hợp

Tốt nghiệp tại Trường: ĐHSP Phúc Kiến, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

Niên khóa: 2009-2011

3. Tiến sĩ

Chuyên ngành: Văn học Cổ đại Trung Quốc

Đề tài luận văn tốt nghiệp: Nho giáo và Văn nhân Nam bộ thời Pháp thuộc

Tốt nghiệp tại Trường: ĐHSP Quảng Tây

Niên khóa: 2012-2015

Tên công trình nghiên cứu/ dịch thuật:

Phật giáo và Xã hội, Muôn màu cuộc sống thế gian, Gia đình êm ấm, Ngài pháp sư Tịnh Không, Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm

Năm bắt đầu tham gia giảng dạy: 2016 đến nay

Môn tham gia giảng dạy: Hán ngữ Hiện Đại, Giáo học Pháp

Khoa: 
Chinese