TT.TS. Thích Viên Anh

TT.TS. THÍCH VIÊN ANH


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Thông tin cá nhân

  1. Họ tên                   : Nguyễn Đăng Hải
  2. Pháp danh             : Thích Viên Anh
  3. Ngày sinh             :15/10/1976
  4. Ngoại ngữ             : Anh - Mức độ sử dụng: Tốt
  5. Cổ ngữ                  : Pali - Mức độ sử dụng: đọc hiểu; Hán cổ - Mức độ sử dụng: Đọc hiểu
  6. Học vị cao nhất, năm, nước: Tiến sĩ,  2014,  Ấn Độ
  7. Chức vụ trong Học viện: Phó Trưởng khoa Triết học Phật giáo
  8. Chức vụ trong GHPHVN (2017-2022): Phó trưởng Ban Văn Hoá tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

2022 - nay:

- Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phỏng, Ban biên tập và ấn hành Văn hóa Phật giáo, Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN.

- Chánh thư ký Trung tâm Nghiên cứu và phiên dịch Phật học, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam.

- Uỷ viên thường trực Ban Phật giáo quốc tế TP. Hồ Chí Minh.

- Uỷ viên thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Củ Chi.

Thông tin liên hệ

  1. Địa chỉ liên lạc     : 131/1 đường 89, ấp Cây Da, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP. HCM.

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học (BA, BSc v.v…)

- Ngành học               :Phật học

- Hệ đào tạo               : Chính quy

- Trường, nước đào tạo: Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. HCM

- Thời gian đào tạo    : 04 năm

- Năm tốt nghiệp       : 2001

2.2. Thạc sĩ (MA, MSc v.v…)

- Ngành học               :Phật học

- Hệ đào tạo               : Chính quy

- Trường, nước đào tạo: Đại Học New Delhi, Ấn Độ

- Thời gian đào tạo    : 02 năm

- Năm tốt nghiệp       : 2007

2.3. Phó tiến sĩ (M.Phil)

- Ngành học               :Phật học

- Hệ đào tạo               : Chính Quy

- Trường, nước đào tạo: Đại Học New Delhi, Ấn Độ

- Thời gian đào tạo    : 01 năm

- Năm tốt nghiệp       : 2008

- Tên luận án             : Concept of Ahimsa in Early Buddhism

2.4. Tiến sĩ

- Ngành học               : Phật học

- Hệ đào tạo               : Chính Quy

- Trường, nước đào tạo: Đại học Pune, Ấn Độ

- Thời gian đào tạo    : 05 năm

- Năm tốt nghiệp       : 2014

- Tên luận án             : Concept of Ahimsa in Early Buddhism

2.5. Các khoá đào tạo khác

Stt

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

Chứng chỉ

Tâm lý giáo dục

Đại Học Sư Phạm Tp. HCM

2012

2

Chứng nhận

Nghiệp vụ sư phạm

HV PGVN tại Tp. HCM

2019

3

Chứng nhận

Nghiệp vụ sư phạm

HV PGVN tại Tp. HCM

2020

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2019-nay

Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.Hcm

Giảng viên

 

Khoa: 
Buddhist Philosophy