SC.TS. Thích Nữ Thanh Quế

SC.TS. THÍCH NỮ THANH QUẾ


1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Thông tin cá nhân

1. Họ và tên: TRẦN THỊ THANH VÂN Giới tính Nữ

2. Pháp danh: THÍCH NỮ THANH QUẾ Giới phẩm SƯ CÔ

3. Ngày sinh 08/08/1981 ,

4. Ngoại ngữ:

Hoa Văn - Mức độ sử dụng: Tốt

Hán cổ - Mức độ sử dụng: Tốt

5. Học vị cao nhất: Hoàn thành Chương trình Tiến Sĩ tại Đại học Quốc gia Đài Loan

6. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên

7. Chức vụ trong GHPGVN (2017 – 2022):

- Ủy viên VNCPHVN

- Ủy viên BTS GHPG.TP ĐÀ NẴNG

Thông tin liên hệ

8. Địa chỉ thường trú : 48 Núi Thành ,Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

9. Địa chỉ liên lạc: Ấp Đồng lớn, Xã Trung Lập Thượng , Huyện Củ Chi .TP HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

THẾ HỌC

2.1. Đại học

- Ngành học: Ngôn ngữ và Văn học .Hệ Chính Quy

- Trường Đại học Quốc gia Đài Loan

- Thời gian: Từ 2006– 2010

2.2. Thạc sỹ

- Ngành học: Văn học Phật giáo

- Hệ: Chính quy

- Trường Đại học Quốc gia Đài Loan

- Thời gian đào tạo: 2011– 2015

- Tên Luận văn (về Văn học PG):《越南李陳僧人禪詩研究》(Thơ Thiền Lý Trần dưới bút Pháp Thiền Sư Việt Nam)

2.3. Tiến sĩ

- Ngành học: Văn học PG.

- Hệ: Chính quy

- Nơi đào tạo: Trường Đại học Quốc gia Đài Loan

- Thời gian đào tạo: 2016 – 2020

- Tên luận án tiến sĩ (về Văn học PGVN): 《越南李陳詩文研究》(Nghiên cứu Thơ Văn Lý Trần Việt Nam)

VỀ PHẬT HỌC

2.4. Hệ Đào tạo Phật Học (4 Năm): Phật Học Viện Viên Quang- Đài Loan 2002 ~ 2005

2.5 Cao cấp Phật Học: Phật Học Viện Hoằng Thệ- Đài Loan 2006 ~ 2009

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Thời gian từ năm 2006: Giảng dạy các lớp gia giáo kinh điển Phật - Nho - Lão ( tiếng Việt và tiếng Hoa) tại Đài Loan

- Thời gian từ năm 2010: Tham gia Đoàn Giảng sư Phật Niên Hội Đài Loan

- Từ năm 2019 đến nay: Giảng dạy tại Học viện Phật giáo Việt Nam

Các môn đảm nhiệm:

Văn học Phật giáo Việt Nam

Văn học Phật giáo Lý Trần

Luận Trúc Lâm tông chỉ nguyên thanh

Luận Khóa Hư

IV QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

4.1. Các bài nghiên cứu, tham luận khoa học

Trong nước

- Hơn 20 Bài nghiên cứu, bài báo khoa học, tham luận hội thảo khoa học cấp quốc gia và quốc tế.

Nước ngoài

- 釋清桂:“佛學院的僧教育問題”,台灣華嚴專宗學會期刊 (2008)

釋清桂 : “越南佛教文學”,台灣高雄文殊學會(2010)

釋清桂 : “越南佛教禪詩藝術美學”,台灣華嚴專宗學會論文集(2015)

釋清桂 : “越南李陳時代禪詩的意境”,台灣華嚴專宗學會論文集(2018)

釋清桂 : “李陳禪詩多元意涵”,台灣佛光人文學報(2020)

Khoa: 
Vietnamese Buddhism