TT. Thích Tâm Hải

TT. THÍCH TÂM HẢI


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Thông tin cá nhân

  1. Pháp danh             : Thích Tâm Hải
  2. Học vị cao nhất, năm, nước: Cử nhân khoa học
  3. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên
  4. Chức vụ trong GHPHVN (2017-2022): Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Ban Thông tin - Truyền thông Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Ban Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM; Tổng biên tập Báo Giác Ngộ

Thông tin liên hệ

  1. Địa chỉ liên lạc     : Báo Giác Ngộ, số 85 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, TP.HCM

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học (BA, BSc v.v…)

- Ngành học               : Ngữ văn

- Hệ đào tạo               : Chính quy

- Trường, nước đào tạo: Đại học Khoa học Huế

- Thời gian đào tạo    : 1992-1996

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

-          1998 -2002

-          2012-nay

-          Thành biên Ban Biên soạn, Ban Giảng huấn chương trình Phật học hàm thụ

-          Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM

-          Biên soạn, Biên tập viên giáo trình, tài liệu giảng dạy, điều phối, Phó Thư ký Ban Tổ chức

-          Giảng dạy môn Lịch sử Báo chí Phật giáo Việt Nam

-          Giảng dạy môn Lịch sử Phật giáo Việt Nam (Khóa XI, XII)

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

Stt

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường

 

-          Lịch sử Báo chí Phật giáo Việt Nam

-          Lịch sử Phật giáo Việt Nam

Cử nhân

Cử nhân

3

3

 

VI. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

6.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

- Nhiều bài viết trên tuần báo Giác Ngộ, nguyệt san Giác Ngộ, tạp chí Văn hóa Phật giáo, báo Tuổi Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài gòn… (từ năm 1996 đến nay).

 

6.2. Sách, giáo trình do bản thân làm (đồng) chủ biên / tổng biên tập

-          Phật học cơ bản, 4 tập, Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN, nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM xuất bản lần đầu (1999), nhà xuất bản Hồng Đức tái bản (nhiều lần).

Khoa: 
Vietnamese Buddhism