NS.TS. Thích Nữ Liễu Liên

NS.TS. THÍCH NỮ LIỄU LIÊN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

  1. Họ tên                   : NGUYỄN THỊ HIỀN
  2. Pháp danh             : THÍCH NỮ LIỄU LIÊN
  3. Ngày sinh             : 02/03/1973
  4. Ngoại ngữ             : Anh Văn - Mức độ sử dụng  : Nghe, nói, viết thông thạo.   
  5. Cổ ngữ Phật học   : Pāli - Mức độ sử dụng   : Ngữ pháp thông thạo.
  6.  Học vị cao nhất   : Tiến sĩ - Năm, nước nhận học vị:  2018, Thailand

1.2. Thông tin liên hệ

  1. Địa chỉ liên lạc     : Tịnh xá Ngọc Phương, 498/1 Lê Quang Định, P1, quận Gò Vấp, TP HCM.  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học (BA, BSc, v.v…)

- Ngành học               : Phật học

- Trường đào tạo       : Học viện PG TP HCM.                      Hệ đào tạo: Chính quy

- Nước đào tạo          : Việt Nam.                                           Năm tốt nghiệp: 2005

Đại học (văn bằng 2)

- Ngành học               : Phật học

- Trường đào tạo       : International Theravada Buddhist Missionary University

- Hệ đào tạo               : Chính quy

- Nước đào tạo          : Myanmar                                            Năm tốt nghiệp: 2009

2.2. Thạc sĩ (MA, MSc, v.v…)

- Ngành học               : Phật học

- Trường đào tạo       : Mahachulalongkorn University          Hệ đào tạo: Chính quy

- Tên luận văn           : AN ANALYTICAL STUDY ON SATIPAṬṬHĀNA TEACHING IN MAHĀSATIPAṬṬHĀNA SUTTANTA AND SATIPAṬṬHĀNA VIBHAṄGA.

- Nước đào tạo          : Thailand                                              Năm tốt nghiệp: 2014

2.3. Tiến sĩ

- Ngành học               : Phật học

- Trường đào tạo       : Mahachulalongkornrajaviyalaya University, Hệ đào tạo: Chính quy

- Tên luận án             : THE SUCCESS OF HELPING-PARENTS TRAINING COURSE FOR VIETNAMESE CHILDREN BASED ON THE BUDDHA’S TEACHINGS.

- Nước đào tạo          : Thailand                                              Năm tốt nghiệp: 2018

2.4. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1.

Insight Meditation Practice

Course of  45 Days

Course of 30 Days

Mỗi năm 2 Months

Mahachula Asom Meditation Center

Sorntawee Meditation Center

2017

2013

2011-2018

2.

Domestic in Abhidhamma

English Level I

International institute of Abhidhamma

2009

3.

Diploma of Buddha Dhamma

One Year

ITBMU University

2008

           

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2018 đến nay

Trung Cấp Phật Học, Tây Ninh

Giáo thọ

 

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu

Năm hoàn thành

Cấp đề tài (NN, Bộ, ngành, trường)

Vai trò tham gia

1.

The Development of Vow and Action of Bodhisattva Avalokiteśvara in the Mahāyāna Sūtra

2015 - 2018

Mahachulalongkornrajavidyalaya University

Nghiên cứu sinh

2.

Gratefulness and Repayment One’s Parents in Pāḷi Canon

2016 - 2018

 

5.2. Bài báo khoa học/ nghiên cứu 

5.2.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

No.1, Bhikkhuni Nguyen Thi Hien (2018), “The Success of “Helping Parents” Training Course for Vietnamese Children Based on the Buddha’s Teachings”, The Journal of the International Association of Buddhist Universities (JIABU), VOL.11, No.1 (2018-07-23), 130-146, International Buddhist Studies College (IBSC), Mahachulalongkornrajavidyalaya University, IBSC Office, 2ndth floor, IBSC Building, 79 M.1, Phahon Yothin Road, Lam Sai, Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, 13170, Thailand. ISSN: 1906-8190 (Print), ISSN: 2697-5068 (Online).

Khoa: 
Pali