SC.TS. Thích Nữ Tuệ Giác

SC.TS. THÍCH NỮ TUỆ GIÁC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

  1. Họ tên :ĐẶNG THỊ SỰ

  2. Pháp danh :THÍCH NỮ TUỆ GIÁC

  3. Ngày sinh : 19/05/1977

  4. Ngoại ngữ : Hoa

  5. Cổ ngữ Phật học : Hán

  6. Học vị cao nhất :Tiến sĩ - Năm, nước nhận học vị: 2015/TrungQuốc

  7. Chức vụ trong Học viện: Giảng Viên+Thành Viên Ban Dịch Thuật Viện NCPHVN+Thành Viên Ban Quản Viện Ni

1.2. Thông tin liên hệ

  1. Địa chỉ liên lạc : Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, Xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

Ngành học : Trung Văn

Trường đào tạo : Đại Học Sư Phạm tại TPHCM

Hệ đào tạo: Tại Chức

Nước đào tạo : Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2007

2.2. Thạc sĩ

Ngành học : GIÁO DỤC HÁN NGỮ QUỐC TẾ

Trường đào tạo : Đại học Sư phạm Phúc Kiến

Hệ đào tạo: Chính Quy

Tên luận văn: 对外汉语口语教学法比较研究

Nước đào tạo : Trung Quốc

Năm tốt nghiệp: 2011

2.3. Tiến sĩ

Ngành học: TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN

Trường đào tạo : Đại học Sư phạm Phúc Kiến

Hệ đào tạo: Chính Quy

Tên luận án: 信仰佛教的动机、认知与行为的中一■越比毅

Nước đào tạo : Trung Quốc

Năm tốt nghiệp: 2015

2.4. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm

1

Chứng chỉ

VIỆN PHIÊN DỊCH HÁN NÔM

HUỆ QUANG

1999-2003

2

Chứng chỉ

VIỆN PHIÊN DỊCH CAO CẤP

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VN

2003-2005


 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đám nhiệm

2015-2020

Học viện Phật giáo tại TPHCM

Giảng viên

2015 -2019

Trường Cao Trung Phật học Đồng Nai

Giáo thọ


 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

T

T

Tên môn

Cấp đào tạo

Số

TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

CAO TĂNG TRUYỆN

Đại học

2

2015

Đại học Phật Giáo TPHCM

2

NGHI LỄ PHẬT GIÁO

Đại học

2

2016

NT

3

CỔ NGỮ

Đại học

3

2015

NT

4

TƯ TƯỞNG ĐẠI THỪA

Đại học

2

2017

NT

5

CỔ NGỮ

Đại học

10

2017 2018

NT

6

CỔ NGỮ

Đại học

16

2018 2019

Nt

7

LỊCH SỬ TÔNG PHÁI

Đại học

2

2020

NT

8

CỔ NGỮ

Đại học

4

2019-2020

NT


 


 

V. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Người nghiên cứu

Năm

Cấp Tạp chí- Sách

Nhà Xuất bản

1

浅俄日常生活中阿弥陀 佛的活用语》

ĐẶNG THỊ SỰ

2.2011

ISSNB948

《福建论坛(人文 社会科学版)》

2

佛教自我觉醒精神与现 代心理健康的相关研究》

ĐẶNG THỊ SỰ(释

慧觉)

11/2014

ISSN: 1673- 0208

《才智》社会科 学出版社

3

现代彿教信仰者对彿教 教义的认知实证研究》

ĐẶNG THỊ SỰ(释

慧觉)

10/2014

教育研究期刊

《魅力中国》

Khoa: 
Chinese