HT. Thích Nguyên Giác

HT. THÍCH NGUYÊN GIÁC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Thông tin cá nhân

  1. Họ tên : Hồ Khắc Dũng
  2. Pháp danh : Thích Nguyên Giác
  3. Giáo phẩm : Hoà Thượng
  4. Ngày sinh : 1951
  5. Chức vụ trong Học viện: Trưởng Khoa Phật Học Sanskrit

Thông tin liên hệ

  1. Địa chỉ thường trú: Chùa Già Lam, 498/11 Lê Quang Định, Phường 1, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

- Ngành học : Phật Học

- Hệ đào tạo : Chính Quy

- Trường đào tạo : Viện Đại Học Vạn Hạnh, Sài Gòn

- Năm tốt nghiệp : 1973

Văn bằng cử nhân khác

- Ngành học : Triết Tây

- Hệ đào tạo: Chính Quy

- Trường đào tạo: Đại Học Văn Khoa, Sài Gòn

- Năm tốt nghiệp : 1974

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1.

Ngữ pháp tiếng Phạn

Cử Nhân

2004

Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, Tp. HCM

Cổ Ngữ Sanskrit

Cử Nhân

2006 đến nay

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Tp. HCM

2.

Kinh Lăng Già (bản Phạn)

3.

Kinh A-Di-Đà (bản Phạn)

4.

Kinh Pháp Hoa (bản Phạn)

5.

Kinh Duy Ma (bản Phạn)

6.

Luận Câu-xá (bản Phạn)

Khoa: 
Khoa Phật học Sanskrit