NS.ThS. Thích Nữ Huệ Chơn

NS.ThS. THÍCH NỮ HUỆ CHƠN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : HÀ THỊ HỒNG PHƯỢNG.
 2. Pháp danh : THÍCH NỮ HUỆ CHƠN.
 3. Ngày sinh : 25/10/1969.
 4. Ngoại ngữ : Hoa văn - Mức độ sử dụng: nghe, nói, đọc, viết.
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán cổ - Mức độ sử dụng: tốt.
 6. Học vị cao nhất : Thạc sĩ.
 7. Năm, nước nhận học vị: 2006 - Trung Quốc
 8. Xếp hạng giảng viên: chính thức.
 9. Chức vụ trong GHPHVN: Phó Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Phật Học - Phó Ban Giáo Dục GHPG Tỉnh Trà Vinh.
 10. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Dược Sư, số 464, Lê Quang Định, P11, Quận Bình Thạnh, TP. HCM.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Cao Cấp Phật Học. (Cơ Sở 1, Khóa III).
 3. Hệ đào tạo : chính quy.
 4. Nước đào tạo : Việt Nam.
 5. Năm tốt nghiệp : 1997.

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học : Hoa văn
 2. Trường đào tạo : Đại học Sư Phạm TP. HCM.
 3. Hệ đào tạo : Chính quy.
 4. Nước đào tạo : Việt Nam.
 5. Năm tốt nghiệp : 2001

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Hán Ngữ Ngôn Văn Tự Học
 2. Trường đào tạo : Đại Học Sư Phạm Hoa Trung, Tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.
 3. Hệ đào tạo : Chính quy.
 4. Tên luận văn : So sánh sự khác nhau giữa Định ngữ của tiếng Việt và tiếng Trung.
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc.
 6. Năm tốt nghiệp : 2006.

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9.2006 đến nay

Học Viện Phật Gi áo Việt N am cơ sở 2, TP HCM

Giảng viên

9.2006 đến nay

Trường Trung Cấp Phât Học TP HCM

Giảng viên

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

Hoa văn

ĐẠI HỌC

3

2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

HVPGVN cơ sở 1, TP HCM

Hán cổ

ĐẠI HỌC

3

2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.2014,2015

HVPGVN cơ sở 1, TP HCM

Hán cổ

ĐẠI HỌC

3

2016, 2017, 2018, 2019, 2020

HVPGVN cơ sở 2, TP HCM

Khoa: 
Khoa Trung văn