NS.TS. Thích Nữ Diệu Hiếu

NS.TS. THÍCH NỮ DIỆU HIẾU


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên                   :TÀO THANH THANH THUỶ
 2. Pháp danh             :Thích Nữ DIỆU HIẾU
 3. Ngày sinh             : 02/05/1972
 4. Ngoại ngữ             : Anh Văn - Mức độ sử dụng: Cử Nhân
 5. Học vị cao nhất    : Tiến Sỹ - Năm, nước nhận học vị: 2016 - Myanmar
 6. Xếp hạng giảng viên: Chính thức

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc    :Chùa Mai Sơn 426 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Q Bình Tân

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học           : Phật Học
 2. Trường đào tạo    : Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại HCM
 3. Hệ đào tạo           : Chánh quy
 4. Nước đào tạo       : Việt nam
 5. Năm tốt nghiệp    : 2001 (Khoá 4)

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học           :Phật Học
 2. Trường đào tạo    : International Theravada Buddhist Misionary University, Yangon, Myanmar
 3. Hệ đào tạo           : Chánh Thức
 4. Nước đào tạo       : Myanmar
 5. Năm tốt nghiệp    : 2006

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           : Phật Học
 2. Trường đào tạo    : Myanmar
 3. Hệ đào tạo           : Chánh quy
 4. Tên luận văn        : Studyof Kamma and Rebirth in Theravāda Buddhism.
 5. Nước đào tạo       : Myanmar
 6. Năm tốt nghiệp    : 2009

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành nghiên cứ  : Thiền Nguyên Thuỷ
 2. Trường đào tạo    :  International Theravada Buddhist Missionary University, Myanmar.
 3. Hệ đào tạo           : Chánh quy
 4. Tên luận án          : Evaluation of the Interrelationship Between Samatha and Vipassanā in Buddhist Meditation
 5. Nước đào tạo        : Myanmar
 6. Năm tốt nghiệp     : 2016

 

2.4. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

Diploma

 Buddhist Studies (Phật Học)

International Theravada Buddhist Missionary University, Myanmar

2004

2

Cử nhân (BA)

Buddhist Studies (Phật Học)

International Theravada Buddhist Missionary University, Myanmar

2006

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

5 Năm

Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM

Giảng dạy

2 Năm

Ban Hoằng Pháp TP. HCM

Giảng dạy

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Thiền Học Nam Truyền- Khoa Pāli, khoá 12

1.Đề tài hướng dẫn: Gía trị của Thiền Tứ Niệm Xứ trong đời sống của hành giả.

 

2. Quán Thọ trên các cảm thọ (Vedanānupassanā) theo Kinh Đại Niệm Xứ (Mahāsatipaṭṭhānasutta).

 

3. Vai trò của Tinh tấn (Vīriya) trong thực hành Thiền quán Minh Sát (Vipassanā).

Cử Nhân

3

2020

Học Viện Phật Giáo VN tại TPHCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Đề tài nghiên cứu:

 

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu

Năm hoàn thành

Cấp đề tài (NN, Bộ, ngành, trường)

Vai trò tham gia

1.

Dealing With Pain in Vipassanā Meditation

2013

Myanmar

Panelist

(Thuyết trình)

2.

Ignorance of Impermanence (anicca), Unsatisfactoriness (dukkha) and Non-self (anattā) as Cause of Painful Emotions

2014

Myanmar

Panelist

(Thuyết trình)

3.

The Buddhist Analysis of the Significance of Meditation (bhāvanā) in Promoting Ethical Education in the Modern Society

2019

Việt Nam (Vesak)

Panelist

(Thuyết trình)

4.

Buddhism in Myanmar: A Brief Sketch

2019

Việt Nam (Vesak)

Author

Tác giả

5.

Giáo Dục Phật Giáo Myanmar:

Lịch Sử Và Hiện Trạng

2020

Học Viện Phật Giáo VN tại TPHCM (35 Năm Thành Lập)

Author

Tác giả

 

Khoa: 
Khoa Pali