SC.TS. Thích Nữ An Diệu

SC.TS. THÍCH NỮ AN DIỆU


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên                   : NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP
 2. Pháp danh             : THÍCH NỮ AN DIỆU
 3. Ngày sinh             :  25/8/ 1978
 4. Ngoại ngữ             : Hoa Ngữ - Mức độ sử dụng: Lưu loát
 5. Cổ ngữ Phật học   : Hán Cổ - Mức độ sử dụng: Thông thạo
 6. Học vị cao nhất: Tiến sĩ
 7.  Năm, nước nhận học vị: 2015 tại Trung  Quốc
 8. Chức vụ trong GHPHVN: Ủy viên Phân Ban Phật tử Hải ngoại TW; Phó Thư ký kiêm phó văn phòng Ban hoằng pháp tỉnh Long An; Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Long An; Ủy viên Ban văn hóa tỉnh Long An
 9. Chức vụ trong Học viện:   Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc    : chùa Tôn Vân ấp Thanh Ba xã Mỹ Lộc huyện Cần Giuộc tỉnh Long An....

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Cử nhân

 1. Ngành học           : Sư phạm tiếng Trung Quốc
 2. Trường đào tạo    : Đại học Sư phạm TP.HCM
 3. Hệ đào tạo           : Tại chức
 4. Nước đào tạo       : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp    : 2009

Cử nhân 2

 1. Ngành học           : Lịch sử Phật Giáo Việt Nam
 2. Trường đào tạo    : học viện Phật Giáo Việt Nam tại TP. HCM
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Nước đào tạo       : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp    : 2009

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           :  Giáo Dục Hán Ngữ Quốc Tế
 2. Trường đào tạo    : Đại học Sư phạm Phúc Kiến
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận văn       :《从中国南禅思想到越南竹林禅派的入世精神》(Từ tư tưởng Nam thiền Trung Quốc đến Tinh Thần Nhập Thế của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam)
 5. Nước đào tạo       : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp    : 2011

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học           : Phát triển và Giáo dục tâm lý học
 2. Trường đào tạo    : Đại học Sư phạm Phúc Kiến
 3. Hệ đào tạo           :  Chính quy
 4. Tên luận án: 佛教生命价值观、应对方式和自我伤害的中-越比较 (So sánh giữa Trung – Việt về giá trị Sinh Mạng Quan Phật giáo Phương Pháp Ứng Đối và Tự Tổn Thương Mình)
 5. Nước đào tạo       : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp    : 2015

 

2.4. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

Bằng tốt nghiệp

Trung cấp Phật học

Trường trung cấp Phật học

Tỉnh Long An

2001

2

Bằng tốt nghiệp

Cao đẳng Phật học

Trường trung cấp Phật học

Tp. HCM

2005

3

Chứng chỉ

Phật học hàm thụ

Ban hoằng pháp TƯ

2000-2003

4

Chứng nhận

Công tác Xã hội

Trường Đại Học Mở Tp. HCM

2007      

5

证书

佛教思想与文化

台湾-佛光大学

2017

6

Chứng nhận

Tập huấn hành chánh giáo hội

BTS GHPGVN tỉnh Long An

2018

7

Chứng nhận

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Học viện PGVN tại TP. HCM

2019

8

Chứng chỉ

Kỹ năng lãnh đạo, quản lý thông tin truyền thông

BTS GHPGVN tỉnh Long An

2019

8

Chứng chỉ

Nghiệp vụ dẫn chương trình Phật giáo

Ban văn hóa TƯ

2019

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2015-2020

Học viện Phật giáo tại TPHCM

Giảng dạy

9/ 2018 - 2020

Lớp sơ cấp Phật học tỉnh Long An

Giảng dạy

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Hán cổ

Cử nhân

2015,2016, 2017,2018,2019,2020

HVPGVN tại TPHCM

2

Cao tăng truyện

Cử nhân

2017,  2019

HVPGVN tại TPHCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu

Năm hoàn thành

Cấp đề tài (NN, Bộ, ngành, trường)

Vai trò tham gia

1

Từ tư tưởng Nam thiền Trung Quốc đến Tinh Thần Nhập Thế của Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam

2010-2011

Ngành

Chủ trì

2

So sánh giữa Trung – Việt về giá trị Sinh Mạng Quan Phật giáo  Phương Pháp Ứng Đối và Tự Tổn Thương Mình

2013-2015

Bộ

Chủ trì

 

5.2. Bài báo khoa học/ nghiên cứu 

5.2.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

 1. 阮氏玉蝶. 2010年5月25日《汉语阅读教学技能研究》,《福建论坛》省级月刊,国际标准刊号:ISSN 1671-8402,国内统 – 刊号:CN 35-1248/C.
 2. 阮氏玉蝶.2014年6月(中),《佛教与心理健康关系的研究》,《魅力中国》河南:魅力中国杂志社,国际刊号:ISSN1673-0992,国内刊号:CN41-1390/C。
 3. 阮氏玉蝶.2014年7月总第3期, 《大学生生命信仰教育研究》,《大观》河南:大观杂志社,国外代号:MB1187,国内代号:36-20.

Tuyển tập của các hội thảo học thuật Quốc tế

 1. NGUYEN THI NGOC DIEP-释安妙  (2016年12月)《当代越南女众寺院的管理制度》人间佛教在东亚与东南亚的实践,香港 中文大人间佛教研究中心国际学术研讨会.
 2. NGUYEN THI NGOC DIEP-释安妙 (2017)《当代越南南方佛教人间净土的思想》众力庄严一佛圆满人间净土与佛陀净土上册),香港 中文大人间佛教研究中心、香港菩提出版社出版。
 3. THICH NU AN DIEU- 释安妙 (2018) 《越南佛教中的女性主义文化内探析》人间佛教在东亚与东南亚的传布。国际研讨会,香港 中文大人间佛教研究中心、香港菩提出版社出版。
 4. NGUYEN THI NGOC DIEP-释安妙 (2019)《中国禅宗思想在越传入及发展》一带一路佛教国际学术论文集, 中国漳州- 南山之光。

5.2.2. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

 1. Thích Nữ An Diệu ( 2010),《Con người qua cái nhìn Phổ Thuyết Sắc Thân của Trần Nhân Tông》, Phật giáo đời Trần,  NXB Tôn Giáo, tr 178-191.
 2. Thích Nữ An Diệu (2016), 《Tinh Thần Nhập Thế Của Ni Giới Miền Nam Việt Nam》, Nữ Giới Phật Giáo Việt Nam Truyền Thống Và Hiện Đại, NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM, tr 492-500, 08-04-2016.
 3. Thích Nữ An Diệu (2017),《Ứng dụng Thiền học trong Tâm lý trị liệu》 Vùng ASEAN và Nam Á: Nơi Giao Hòa Của Văn Hóa và Phật Giáo ở Đông Nam Á. 09-7-2017.
 4. Thích Nữ An Diệu (2019),  《Ứng dụng tâm lý học trong Phương pháp giảng dạy》Giáo dục đạo đức Phật giáo trong trường học và xã hội, NXB Hồng Đức, tr 343-352, 18/11/ 2019.
Khoa: 
Khoa Trung văn