SC.TS. Thích Nữ Hiếu Liên

SC.TS. THÍCH NỮ HIẾU LIÊN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : TRẦN KIM HỒNG
 2. Pháp danh : TN. HIẾU LIÊN
 3. Ngày sinh : 24/11/1969
 4. Ngoại ngữ : Anh Văn - Mức độ sử dụng: nghe, nói, đọc, viết
 5. Cổ ngữ Phật học : Pāli - Mức độ sử dụng: đọc, viết
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2018 - Myanmar
 8. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên Khoa Pāli

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Tịnh xá Ngọc Điểm, 28/1A, ấp Hậu Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, Tp. HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Học viện Phật giáo tại Tp. HCM
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2001

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : International Theravāda Buddhist Missionary University
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : Death – An Inevitable Event
 5. Nước đào tạo : Myanmar
 6. Năm tốt nghiệp : 2010

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : International Theravāda Buddhist Missionary University
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án : The Relation between Abhidhamma and Vipassanā Meditation
 5. Nước đào tạo : Myanmar
 6. Năm tốt nghiệp : 2018

2.3. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

Chứng chỉ

Ngoại ngữ - Level C

Đại học Sư phạm

2000

2

Chứng chỉ

Bồi dưỡng NVSP

Đại học Sài Gòn

2019

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2019 - đến nay

Viện Nghiên Cứu Phật Học VN

Ủy viên Ban giáo dục đào tạo

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Kinh Trường Bộ

Cử nhân

8 tiết

2019

Học viện Phật giáo tại Tp.HCM

2

Chú giải Tam tạng Pāli

Cử nhân

24 tiết

2019

Học viện Phật giáo tại Tp.HCM

3

Cổ ngữ Pāli

Cử nhân (ĐTTX)

6 TC

2019-2020

Học viện Phật giáo tại Tp.HCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

 1. Liên Hiếu (2012) “Mục tiêu của Giáo dục Phật giáo”, Báo Giác Ngộ.
 2. Liên Hiếu (2012) “Lá trầu xanh trên đất Myanmar”, Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay.
 3. Liên Hiếu (2012) “Ngày sanh theo tín ngưỡng Myanmar”, Tạp chí Từ Quang.
 4. Liên Hiếu (2013) “Thiền không xa đời thường”, Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay.
 5. Liên Hiếu (2013) “Người cổ dài Padaung”, Tạp chí Đất Việt.
 6. Liên Hiếu (2014) “Thầy La-hầu-la và Pháp hành đưa đến giác ngộ”, Tạp chí Từ Quang.
 7. Liên Hiếu (2015) “Lễ tưới cây Bồ-đề vào ngày Phật đản”, Tạp chí Từ Quang.
 8. Liên Hiếu (2016) “Giá trị sống từ Chơn lý Tánh Thủy”, Tạp chí Từ Quang.
 9. Liên Hiếu (2018) “Ngài Mogok và Pháp hành Mười hai nhân duyên”, Tạp chí Từ Quang.

5.2. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật

 1. Liên Hiếu (2014) “Tư tưởng Thiền Phật giáo Nguyên Thủy trong Chơn lý Tổ sư Minh Đăng Quang”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học tại Pháp viện Minh Đăng Quang.
 2. Bhikkhuni Hieu Lien (2017) “The Relation between Buddhist Psychology (Abhidhamma) and Insight Meditation”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế chủ đề “Vùng ASEAN và Nam Á: Nơi giao hòa của văn hóa và Phật giáo ở Đông Nam Á” tại Pháp viện Minh Đăng Quang.

5.3. Sách đã xuất bản

5.3.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

 1. Liên Hiếu (2018), Đôi Nét về Phật giáo Myanmar. NXB Hồng Đức, Tp. HCM.
Khoa: 
Khoa Pali