SC.TS. Thích Nữ Nguyên Thanh

SC.TS. THÍCH NỮ NGUYÊN THANH


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : ĐOÀN THỊ KIM THÚY
 2. Pháp danh : Thích nữ Nguyên Thanh
 3. Ngày sinh : 15/01/1976
 4. Ngoại ngữ : Trung Văn - Mức độ sử dụng: Lưu loát
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán Ngữ Cổ Đại - Mức độ sử dụng: Dịch thuật
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2014 - Trung Quốc
 8. Xếp hạng giảng viên: Chính thức
 9. Chức vụ trong GHPHVN: UVGDTN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
 10. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ:

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Vạn Sơn, Phường Phú Mỹ, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Trung-Nhật-Hàn
 2. Trường đào tạo : HVPGVN tại TP. HCM
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2009

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Hán Ngữ Đối Ngoại Quốc Tế
 2. Trường đào tạo : ĐHSP Phúc Kiến.
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : 佛教五戒与儒家五常对比
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2011

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Văn Học Cổ Đại Trung Quốc
 2. Trường đào tạo : ĐHSP Quảng Tây
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án : 南朝佛教与文人——以谢灵运、萧子良、沈约为主
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2014

2.4. Các khóa đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

1

Chứng chỉ

BDNVSP

HVPGVN tại TP.HCM

2019

2

Chứng chỉ

BDNVSP

HVPGVN tại TP.HCM

2020

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2014-đến nay

HVPGVN tại TP.HCM

Giảng dạy

2018-đến nay

Trường Cao Trung PH Đại Tòng Lâm, tỉnh BRVT

Giảng dạy

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1.

Hán Cổ

Đại học

3/2/học kỳ

2014-đến nay

HVPGVN tại TP.HCM

2.

Giáo Học Pháp

Đại học

3/2/khóa

2019-đến nay

HVPGVN tại TP.HCM

3.

Hán Cổ

Cao Đẳng Liên Thông

12/khóa

2018-đến nay

Trường Cao Trung PH Đại Tòng Lâm-tỉnh BRVT

Khoa: 
Khoa Trung văn