SC.TS. Thích Nữ Quảng Chơn

SC.TS. THÍCH NỮ QUẢNG CHƠN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : LÊ THỊ THƠM
 2. Pháp danh : THÍCH NỮ QUẢNG CHƠN
 3. Ngày sinh : 02/06/1976
 4. Ngoại ngữ : Tiếng Trung Quốc - Mức độ sử dụng: Thông thạo
 5. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 6. Năm, nước nhận học vị: 2018 - Trung Quốc

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Quang Hải 93 Đường Phú Định, P.16, Q.8, TP. Hồ Chí Minh

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
 2. Trường đào tạo : HVPGVN Tại TP. Hồ Chí Minh
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2009

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Giáo Dục Hán Ngữ Quốc Tế
 2. Trường đào tạo : Đại Học Dân Tộc Trung Ương Trung Quốc
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : Nghiên Cứu Điều Tra Tình Hình Học Tiếng Hán Của Tăng Ni Sinh Trường Đại Học Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh Việt Nam
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2013

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Triết Học Tôn Giáo Học
 2. Trường đào tạo : Trường Đại Học Nam Kinh
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án : Nghiên Cứu Về Thời Kỳ Đầu Của Các Thiền Phái Việt Nam
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2018

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

9/2012-12/2012

HVPGVN Tại TP. Hồ Chí Minh

Giảng dạy tiếng Trung

2019 đến nay

HVPGVN Tại TP. Hồ Chí Minh

Giảng dạy tiếng Trung

2019 đến nay

Lớp Sơ Cấp Phật Học Q.8, TP. Hồ Chí Minh

Giảng dạy Hán Cổ

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Sinh Ngữ Hoa

Cử Nhân

3

2012

HVPGVN Tại TP. Hồ Chí Minh

2

Sinh Ngữ Hoa

Cử Nhân

3

2019

HVPGVN Tại TP. Hồ Chí Minh

3

Hán Cổ

SCPH

2019

Lớp Sơ Cấp Phật Học Q.8

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.1.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí nước ngoài:

1.释广真(LE THI THOM):《越南胡志明市佛教大学僧尼生汉语学习现状调查研究》,中国知网,中央民族大学,2013年05月01日。

5.1.2. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

1.Thích Nữ Quảng Chơn “Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu – Hành Trang Trọn Đời Của Người Tu”, Báo Giác Ngộ, số 879, đăng ngày 6/1/2017, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. HCM.

Khoa: 
Khoa Trung văn