SC.TS. Thích Nữ Tịnh Hoa

SC.TS. THÍCH NỮ TỊNH HOA


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : ĐỖ THỊ THU HƯƠNG
 2. Pháp danh : THÍCH NỮ TỊNH HOA
 3. Ngày sinh : Ngày 12/03/1972
 4. Ngoại ngữ : Tiếng Trung Quốc - Mức độ sử dụng: Thông thạo
 5. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 6. Năm, nước nhận học vị: 2019 - Trung Quốc

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Tịnh Nghiêm, 145 ẤP Mỹ An, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho-Tiền Giang

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam
 2. Trường đào tạo : HVPGVN Tại TP. Hồ Chí Minh
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2009

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Giáo Dục Hán Ngữ Quốc Tế
 2. Trường đào tạo : Đại Học Sư Phạm Nam Kinh Trung Quốc.
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : Phân Tích Những Lỗi Sai Thường Gặp Của Học sinh Việt Nam Khi Sử Dụng Định Ngữ Trong Tiếng Hán
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2013

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Triết Học Tôn Giáo Học
 2. Trường đào tạo : Trường Đại Học Nam Kinh Trung Quốc.
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án: : Nghiên Cứu Sự Truyền Bá Kinh Pháp Hoa Và Tín Ngưỡng Kinh Pháp Hoa Tại Việt Nam
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2019

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2019 đến nay

HVPGVN Tại TP. Hồ Chí Minh

Giảng dạy tiếng Trung

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Sinh ngữ Hoa

Cử nhân

3

2019

HVPGVN Tại TP. Hồ Chí Minh

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

1. Đỗ Thị Thu Hương (2018), “Hóa Thành Và Bảo Sở Trong Phẩm Hóa Thành Dụ Của Kinh Pháp Hoa”, Phật Học Từ Quang, Tập 26 (Ngày 30/10/2018), trang 158-172, NXB Hồng Đức.

5.2. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

1. TS.SC. Thích Nữ Tịnh Hoa, “Chương Trình Phật Học Sau Đại Học Tại Trường Đại Học Nam Kinh”, Chương Trình Phật Học Tại Việt Nam Và Trên thế Giới, Ngày 11/11/2019, trang 261-267, NXB Hồng Đức.

Khoa: 
Khoa Trung văn