Lịch học trên zoom thứ Bảy, Chủ nhật 25-26/5/2024 VII, VIII