Thông báo danh sách học viên khoa Phật học từ xa vi phạm nội quy thi GK3 - Khóa VIII, CK1 - Khóa IX năm 2024