ThS. Lê Chí An

ThS. LÊ CHÍ AN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên                   :  LÊ CHÍ AN
 2. Ngày sinh             : 01/11/1954
 3. Ngoại ngữ             : Anh văn - Mức độ sử dụng: Tốt
 4. Học vị cao nhất    : Thạc sĩ
 5. Năm, nước nhận học vị: Việt Nam, 1998
 6. Xếp hạng giảng viên: Giảng viên- Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2006-2007

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc     : 544/7 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, TP.HCM

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Phó Kiểm sự xã hội

1974-1975

Trường Công tác Xã hội Quốc gia- Bộ Xã Hội

Công tác Xã hội

2.1. Đại học

 1. Ngành học            :  Ngữ văn (văn chương)
 2. Trường đào tạo     : Đại học Tổng hợp TP.HCM
 3. Hệ đào tạo           : phi chính quy
 4. Nước đào tạo       : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp    : 1991

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học           : Kinh tế
 2. Trường đào tạo    : Đại học Tổng hợp TP.HCM
 3. Hệ đào tạo           : phi chính quy
 4. Nước đào tạo       : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp    : 1992

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học           : Quản trị Kinh doanh
 2. Trường đào tạo    : Đại học Mở TP.HCM
 3. Hệ đào tạo           : Chính quy
 4. Tên luận văn         : Vấn đề lao động và giải quyết việc làm tại TP.HCM giai đoạn 1997-2000
 5. Nước đào tạo       : Việt Nam
 6. Năm tốt nghiệp    :1998

 

2.3. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

 

Chứng chỉ

Tập huấn kiểm huấn viên ngành công tác xã hội

Trường ĐH Mở và Quỹ Fulbright

2005

 

Chứng chỉ

Khóa tập huấn giảng viên nguồn quốc gia về CTXH (Đề án 32)

Bộ LĐTBXH-ASI-UNICEF

2011

 

Chứng chỉ

Khóa tập huấn giảng viên nguồn quốc gia về sức khỏe tâm thần

Bộ LĐTBXH-ASI-UNICEF-AP

2014

 

Chứng chỉ

Khóa tập huấn CTXH trường học từ 06 -09 tháng 6 năm 2017

Trường Đại học Lao động – CSII và TRUNG TÂM DỊCH VỤ CỘNG ĐỒNG FEIYUE SINGAPORE

2017

 

Chứng chỉ

Khóa đào tạo học viên cao học CTXH trường ĐH Thủ  Dầu Một tại Đại học Thammasat Thái Lan (chứng chỉ dành cho giảng viên Lê Chí An là trưởng đoàn ĐH TDM) từ 12/3/2018 đến 20/3/2018

Trường ĐH Thammasat,

Thái Lan

2018

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1975 đến 1991

Văn phòng đại diện Bộ TBXH tại TP.HCM

Nhân viên

Từ 1991 đến 1992

Phòng nghiên cứu CTXH – Hội Tâm lý TP.HCM

Nghiên cứu, giảng dạy

Từ 1992 đến 2015

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh-Khoa XHH-CTXH-ĐNAH

Giảng viên

Từ 2010- đến nay

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM – Khoa CTXH

Giảng viên thỉnh giảng

Từ 6/2015 đến 6/2018

Trường Đại học Thủ Dầu Một-Khoa CTXH

Giảng viên

Từ 8/2018 đến 9/2019

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Trưởng Bộ môn CTXH, Giảng viên

Từ 1997 đến nay

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Giảng viên thỉnh giảng

Từ 1/2019 đến nay

Viện An sinh Xã hội và Phát triển Cộng đồng

Phó Viện trưởng

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

An sinh Xã hội

Cử nhân

4

1992-1993 + đến nay

Đại học Mở -bán công TPHCM+ ĐH KHXHNV TPHCM

2

Công tác xã hội nhập môn

Cử nhân

3

Từ 1992 - 2014

Đại học Mở TPHCM

3

Quản trị CTXH

Cử nhân

3

Từ 1997 -2014 +đến nay

Đại học Mở TPHCM, ĐH Thủ Dầu Một+ Học viện Phật giáo VN tại TPHCM

4

Chính sách xã hội

Cử nhân

3

Từ 1998-2012 – đến nay

Đại học Mở TPHCM+ Học viện Phật giáo VN tại TPHCM

5

Công tác xã hội nhập môn

Cử nhân

3

2018+ đến nay

Đại học Tôn Đức Thắng- ĐH Thủ Dầu Một+ Học viện Phật giáo VN tại TPHCM

6

CTXH cá nhân

Cử nhân

3

2017

ĐH Thủ Dầu Một

7

CTXH học đường

Cử nhân

2

2017

ĐH Thủ Dầu Một

8

CTXH bệnh viện

Cử nhân

2

2017

ĐH Thủ Dầu Một

9

Phát triển cộng đồng

Cử nhân

3

1997 + đến nay

ĐH KHXHNV TPHCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Đề tài nghiên cứu:

 

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu

Năm hoàn thành

Cấp đề tài (NN, Bộ, ngành, trường)

Vai trò tham gia

1

Nghiên cứu trẻ em bỏ học ở 5 xã thuộc 2 huyện An Minh và An Biên, tỉnh Kiên Giang

1996

1996

Trường ĐH Mở, Khoa PNH

Nghiên cứu viên

2

Nghiên cứu trẻ em vi phạm pháp luật ở TP.HCM

1998

1998

Trường ĐH Mở, Khoa PNH

Nghiên cứu viên

 

5.2. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.2.1. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

STT

Họ tên

Tự đề bài

Tên tạp chí

Số tập

Số trang

Địa điểm xuất bản tạp chí

1

Lê Chí An (2005)

“Những suy nghĩ sau Hội nghị Châu Á-Thái Bình Dương về Công tác xã hội”

Tập san khoa học Đại học mở-bán công TP.HCM, 05(6)-2005

TP.HCM

2

Lê Chí An (2006)

“Những đặc điểm nổi bật của công tác xã hội”

Tập san khoa học Đại học Mở, số 4 (10) 2006

TP.HCM

3

Lê Chí An (2007)

“Công tác xã hội trong trường học ở các nước trên thế giới”

Tạp chí Khoa học số 1 (11) 2007 Đại học Mở TP.HCM

TP.HCM

5.2.2. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật:

STT

Họ tên

Tự đề bài

Tên tạp chí

Số tập

Số trang

Địa điểm

a)      Hội nghị/Hội thảo quốc tế ở nước ngoài :

 

 1.  

Lê Chí An (2005)

“Social work in Vietnam : Reality and Perspectives”

Proceedings of the International Conference on Social Work for Asia-Pacific, 2005, Seoul, Korea.

227-241

Seoul, Korea

 1.  

Lê Chí An (2011)

“Consolidation and development of the social welfare system and social work profession in Vietnam for Poverty Alleviation towards human being welfare”

Proceedings of International Conference : Regional Stability through Economic, Social and Environmental Development in the Greater Mekong Sub-region and Asia-Pacific, 2011, Colombo, SriLanka

Colombo, Sri Lanka

 1.  

Lê Chí An (2018)

“Social Work in Vietnam: Past, Present and Future in the Context of ASEAN”

Presentation at the Workshop on Capacity Building Workshop for MSW Students”Training Course for Master of  Social Work Programme, THU DAU MOT University, Vietnamin cooperation withFaculty of Social Administration,  Thammasat University, 12 March, 2018.

 

Thailand

 1.  

Le Chí An (2018)

School Social Work Education in Vietnam : An experience from teaching and supervision”

Proceedings ofThe 7th International School Social Work Conference , 24th to 27th August 2018 at Tsinghua University, Beijing, China.

Beijing, China

b)     Hội nghị quốc tế tổ chức trong nước

 

 1.  

Lê  Chí An (2013)

“Bàn luận về tính chuyên nghiệp của công tác xã hội Việt Nam

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Nâng cao tính chuyên nghiệp công tác xã hội vì phát triển và hội nhập (Enhancing professionalization of social work for development and integration) do trường ĐH Sư phạm HN, USAID, Unicef, Bộ LĐTBXH, Hiệp hội Dạy nghề và Nghề CTXH tổ chức tại Hà Nội, 2013.

Hà Nội

 1.  

Lê Chí An (2014)

“Tầm nhìn và hành động công tác xã hội Việt Nam trong lĩnh vực công tác xã hội học đườngg”

Kỷ yếuHội thảo khoa học quốc tế Thực tiễn và hội nhập trong phát triển công tác xã hội ở Việt Nam (Reality and integration of social work development in Viet Nam) , do Học viện Thanh thiếu niên Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Unicef, Bộ LĐTBXH, Hiệp hội Dạy nghề và Nghề CTXH, Nxb Thanh Niên, Hà Nội, 2014

Hà Nội

 1.  

Lê Chí An (2015)

“Bối cảnh xây dựng nghề công tác xã hội ở Việt Nam”

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Công tác Xã hội Việt Nam : Thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển” – Vietnam social work – The Challenges to Professionalism in the context of Integration and Development, do ĐH Công Đoàn Hà Nội tổ chức nhân Ngày CTXH thế giới lần thứ 18 tại Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động, 2015, tr.287-295.

Số hiệu ISBN 978-604-59-5001-2

Hà Nội

c)      Hội nghị/Hội thảo khoa học trong nước

 

 1.  

Lê Chí An (2006)

“Một số kinh nghiệm đào tạo CTXH ở ĐH Mở TP.HCM”

Kỷ yếu Hội thảo : Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực công tác xã hội, do ĐHSP Hà Nội nhân ngày CTXH thế giới tổ chức tại ĐHSP Hà Nội, 2006

Hà Nội

 1.  

Lê Chí An (2007)

“Công tác xã hội : Tác nhân thay đổi”

Kỷ yếu Hội thảo : Phát triển ngành CTXH ở Việt Nam do Đại học Đà Lạt tổ chức nhân ngày CTXH thế giới tổ chức tại ĐH Đà Lạt, 2007

Đà Lạt

 1.  

Lê Chí An (2007)

“Những tiêu chuẩn toàn cầu về giáo dục và đào tạo công tác xã hội”

Kỷ yếu Hội thảo : Phát triển ngành CTXH ở Việt Nam, 2007

Đà Lạt

 1.  

Lê Chí An (2008)

“Những thách thức trong đào tạo và thực hành công tác xã hội ở Việt Nam”

Kỷ yếu Hội thảo: Đào tạo và phát triển Công tác xã hội ở Việt Nam : Thách thức và triển vọng, Hội thảo khoa họcdo Đại học Lao động Xã hội Hà Nội tổ chức nhân ngày CTXH Thế giới lần thứ 11 tại Hà Nội, 10-12/11/2008

Hà Nội

 1.  

Lê Chí An (2009)

“Công tác xã hội : tác nhân đổi mới”

Kỷ yếuHội thảo Công tác xã hội : tác nhân của thay đổi, Hội thảo khoa họcdo trường ĐH Đồng Tháp tổ chức nhân ngày CTXH Thế giới 2009

Đồng Tháp

 1.  

Lê Chí An (2010)

“Đào tạo nhân lực công tác xã hội – yếu tố phát triển xã hội bền vững”

Kỷ yếuHội thảo khoa họcdo trường ĐH Lao động Xã hội (CSII) tổ chức nhân ngày CTXH Thế giới 2010

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2013)

“Chương trình nghị sự /chương trình hành động CTXH toàn cầu (Global Social work Agenda 2012”)

Kỷ yếu Hội thảo khoa họcdo trường Phụ Nữ trung ương 2 và Câu lạc bộ CTXH chuyên nghiệp TPHCM tổ chức, 2013.

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2014)

“Vai trò nhân viên xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần”

Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Công tác xã hội trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần” do trường đại học Đà Lạt, trường đại học Mở TP.HCM và Câu lạc bộ CTXH chuyên nghiệp TP.HCM tổ chức, 8/2014, ĐH Đà Lạt.

Đà Lạt

 1.  

Lê Chí An (2015)

“Tiến trình chuyên nghiệp hóa công tác xã hội ở Việt Nam : thời cơ và thách thức”

Hội thảo khoa học nhân ngày CTXH thế giới do trường ĐH KHXHNV TP.HCM, trường ĐH LĐXH (CSII), trường ĐH Mở TP.HCM, SDRC và Câu lạc bộ CTXH chuyên nghiệp TP.HCM tổ chức, 11/2015.

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2015)

“Vấn đề giới và gia đình trong công tác xã hội”

Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề giới và gia đình ở Nam Bộ trong bối cảnh toàn cầu hóa, do trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức, Bình Dương, 11/2015.

Bình Dương

 1.  

Lê Chí An (2015)

“Bối cảnh xây dựng nghề công tác xã hội ở Việt Nam”

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Công tác Xã hội Việt Nam : Thách thức tính chuyên nghiệp trước nhu cầu hội nhập và phát triển” – Vietnam social work – The Challenges to Professionalism in the context of Integration and Development, do ĐH Công Đoàn Hà Nội tổ chức nhân Ngày CTXH thế giới lần thứ 18 tại Việt Nam, Nhà xuất bản Lao động, 2015, tr.287-295.

tr.287-295.

Chỉ số : 978-604-59-5001-2

 1.  

Lê Chí An (2016)

“Nâng cao tính chuyên nghiệp trong đào tạo chuyên ngành công tác xã hội tại Đại học Khánh Hòa – kết nối với mạng lưới trong nước và quốc tế” 

Hội thảo khoa học do ĐH Khánh Hòa tổ chức, 5/2016.

Chỉ số ISBN

Khánh Hòa

 1.  

Lê Chí An (2016)

“Công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe”,

Hội thảo CTXH trong lĩnh vực sức khỏe do trường ĐH Đà Lạt tổ chức, 27/ 5/2016.

Đà Lạt

 1.  

Lê Chí An (2016)

“Ứng dụng lý thuyết hệ thống sinh thái trong công tác xã hội học đườngg”

Kỷ yếu Hội thảotrường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức 25/5/2016. Chỉ số ISBN

Hà Nội

 1.  

Lê Chí An (2016)

“Thực tập công tác xã hội trong bối cảnh hiện nay : góc nhìn từ kinh nghiệm bạn bè quốc tế”

Kỷ yếu Hội thảodo Khoa CTXH trường ĐH Thủ Dầu Một tổ chức 9/2016.

Bình Dương

 1.  

Lê Chí An (2016)

“Bàn về các cách tiếp cận trong công tác xã hội gia đình và trẻ em dựa trên kiến thức bản địa Việt Nam” 

Kỷ yếu Hội thảo quốc tế do trường ĐH Lao động Xã hội – CS II, Bộ Lao động TBXH, T.F.C.F Đài Loan, Caritas Đức, Hội dạy nghề và Nghề CTXH tổ chức 8/2016

ISBN : 978-604-73-4461-1

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2017)

“Tổng quan vai trò của các tổ chức xã hội trong tiến trình phát triển CTXH”

Kỷ yếu Hội thảo do Câu lạc bộ CTXH chuyên nghiệp TP.HCM và Hội dạy nghề và Nghề CTXH tổ chức 5/2017

 

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2017)

“Công tác xã hội ở Việt Nam : Quá khứ, Hiện tại và cơ hội tương lai khi hội nhập cộng đồng ASEAN”

Kỷ yếu và trình bày tại Hội thảo Quốc tế về Công tác xã hội và an sinh xã hội trong bối cảnh cộng đồng ASEAN: Hội nhập và phát triển bền vững”do trường ĐH Thủ Dầu Một, ĐH KHXHNV TP.HCM và Đại học Chinan, Đài Loan tổ chức ngày 11/11/2017

 

Bình Dương

 1.  

Lê Chí An (2018)

“Giáo dục và Đào tạo Công tác Xã hội tại Việt Nam nhìn từ các tiêu chuẩn toàn cầu về giáo dục và đào tạo nghề công tác xã hội”

Tham luận đăng trong Kỷ yếu và trình bày tại Hội thảo Quốc tế “Định hướng phát triển nghề Công tác xã hội ở Việt Nam: Vai trò của Chính sách – Pháp luật – Thực tiễn” do Đại học Khoa học Huế tổ chức ngày 22/3/2018.

 

Huế

 1.  

Lê Chí An (2018)

“Một số vấn đề mang tính thực tiễn và định hướng trong đào tạo ngành công tác xã hội ở nước ta hiện nay, (Discussion on realities of social work education in Vietnam and orientations for professional future)”

Tham luận trình bày tại hội thảo “ Công tác xã hội – nhu cầu nhân lực và vấn đề đào tạo CTXH viên, do trường Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức, 10/2018; NXB Đại học Sư phạm TP.HCM. Proceedings on CD provided at the workshop.

ISBN: 978-604-958-503-6

 

TP.HCM

5.3. Sách đã xuất bản

5.3.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

STT

HỌ TÊN

TÊN SÁCH

SỐ TẬP

NHÀ XUẤT BẢN

NƠI XUẤT BẢN

 1.  

Lê Chí An (1997) (biên dịch)

Quản trị ngành công tác xã hội

 

ĐH Mở-bán công TPHCM

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (1999) (biên dịch)

Nhập môn công tác xã hội cá nhân

 

ĐH Mở-bán công TPHCM

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (1999) (dịch)

500 bí quyết làm việc với trẻ em có nhu cầu đặc biệt

 

ĐH Mở-bán công TPHCM

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2000) (biên dịch)

Công tác xã hội cá nhân

 

ĐH Mở-bán công TPHCM

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2006)

Công tác xã hội nhập môn

 

ĐH Mở-bán công TPHCM

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (1999) (biên dịch)

Quản trị ngành công tác xã hội

 

Nhà xuất bản Thanh Hóa

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2015)

Quản trị công tác xã hội

 

ĐH Mở TPHCM

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2018)

Quản trị công tác xã hội

 

Đại học Quốc gia TP.HCM

TP.HCM

 

 

5.3.2. Sách, giáo trình do bản thân làm (đồng) chủ biên/ tổng biên tập

STT

HỌ TÊN

TÊN SÁCH

SỐ TẬP

NHÀ XUẤT BẢN

NƠI XUẤT BẢN

 1.  

Lê Chí An (1994)

(đồng tác giả, sách dịch)

Thuật ngữ công tác xã hội

 

ĐH Mở-bán công TPHCM

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (1994)

(đồng tác giả, sách dịch)

Công tác tổ chức trong người lao động nông thôn

 

ĐH Mở-bán công TPHCM

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2010) đồng tác giả

Phát triển cộng đồng : Từ lý thuyết đến thực hành

 

NXB Đại học Quốc gia hà Nội

Hà Nội

 1.  

Lê Chí An (2011) đồng tác giả

Lý thuyết công tác xã hội ở Việt Nam và Đức

 

NXB Thanh Niên

TP.HCM

 1.  

Lê Chí An (2014) đồng tác giả

An sinh xã hội và các vấn đề xã hội

 

ĐH Mở TPHCM

TP.HCM

 

Khoa: 
Khoa Công tác xã hội