ThS. Lê Thị Mỹ Hiền

ThS. LÊ THỊ MỸ HIỀN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : Lê Thị Mỹ Hiền
 2. Ngày sinh : 07-08-1958
 3. Quê quán : Hà Sơn Bình
 4. Ngoại ngữ : Anh ngữ - Mức độ sử dụng: Trung bình
 5. Học vị cao nhất : Thạc sĩ
 6. Năm, nước nhận học vị: 2004, Thái Lan

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chung cư The Prince, 17-21 Nguyễn Văn Trỗi, P.12 Q. Phú Nhuận

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Chăn nuôi
 2. Trường đào tạo : ĐH Nông Lâm TPHCM
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 1987

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Giới và Phát triển (Gender and Development)
 2. Trường đào tạo : Viện Công nghệ Châu Á (Asian Institute of Technology/ AIT)
 3. Tên luận văn: Giới và sự tham gia trong dự án nâng cấp đô thị tại TPHCM (Gender and participation in an urban upgrading project in HCMCity)
 4. Nước đào tạo : Thái Lan
 5. Năm tốt nghiệp : 2004

2.3. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

Chứng nhận và Bằng khen của Bộ trưởng – Chủ nhiệm UB BVCSTE

Đào tạo giảng viên nguồn Công tác xã hội (1999-2000)

Ủy ban Bảo vệ Chăm sóc Trẻ em

2000

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1987-1990

Liên hiệp Xí nghiệp Chăn nuôi

Tổ trưởng kỹ thuật

1991- 1995

Dự án xóa nhà ổ chuột, thuộc Sở Nhà Đất TPHCM

Nhân viên xã hội

1995 - 2001

Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên, thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Nhân viên xã hội

2001- 2004

Học tiếng Anh, và học tại Thái Lan

Học viên cao học

2004 - 2015

Trường ĐH Mở TPHCM

(năm 2013 nghỉ hưu)

 • Giảng viên
 • Chủ nhiệm khoa, phụ trách khoa (2009-2013)
 • Kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Thực hành CTXH.

2013 - nay

Các trường đại học, cao đẳng, học viện tại TP. HCM

Giảng viên thỉnh giảng

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1

Thực tập CTXH

Thạc sĩ

250 giờ

2012-2013

The Philippine Women’s University, (liên kết) ĐH Lao động Xã hội, tại TPHCM

2

Giới và Phát triển

Cử nhân

2 - 3

2006

2013 - nay

2016 - nay

2020

-ĐH Mở TPHCM, TPHCM và các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau.

-Học viện Phật giáo VN tại TPHCM

-ĐH KHXHNV TPHCM

-ĐH Sư phạm TPHCM

3

Phương pháp Công tác xã hội

Cử nhân

3

2014-2015

ĐH Sư phạm TP.HCM

4

Nhập môn Công tác xã hội

3

2019

ĐH Mở TPHCM, lớp tại Ninh Bình

5

CTXH với cá nhân

3

2019-nay

Học viện Cán bộ TPHCM

6

CTXH với nhóm

3

2018-2019

ĐH Lao động xã hội, cơ sở

Lớp tại TP.HCM; Bến Tre; Gia Lai; Quảng Ngãi

7

Phát triển cộng đồng

3 - 4

2005 - nay

ĐH Mở TPHCM

ĐH Đà Lạt

8

Quản lý dự án xã hội

3

2006 - nay

ĐH Mở TPHCM

CĐ Kinh tế

Học viện Phật giáo

9

CTXH với người khuyết tật

3

ĐH Lao động xã hội, cơ sở 2

10

CTXH bệnh viện

Cử nhân

3

2019

2018

2018-nay

ĐH Đà Lạt

Cao đẳng Kinh tế

Cao đẳng Sư phạm TW TPHCM

11

Truyền thông trong thực hành CTXH

3

2019

Học viện Cán bộ TPHCM

12

Quản lý ca (case management)

Cử nhân cao đẳng

3

2017- nay

Cao đẳng Sư phạm TW TPHCM

13

Giới và Dân số

Cử nhân

2

2017-2018

Học viện Thanh Thiếu niên – Phân viện Miền Nam

14

Đạo đức nghề CTXH

2

2018-2019

Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam (Q9, TPHCM)

15

Kiểm huấn thực tập CTXH

Cử nhân

6

2006 - nay

Các trường

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

5.1. Đề tài nghiên cứu:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu

Năm hoàn thành

Cấp đề tài (NN, Bộ, ngành, trường)

Vai trò tham gia

“ Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong các trường đại học, cao đẳng tại TP HCM”

2006

2007

Trường

Thư ký

Khía cạnh Giới trong vai trò lãnh đạo của cán bộ Ủy ban Nhân dân phường xã tại TPHCM

2010

2011

Dự án nghiên cứu của Bộ Ngoại giao và UNDP

Chủ nhiệm

Nhận thức của người dân Đồng Tháp về buôn bán người

2012

2013

Trường

Thành viên

5.2. Bài báo khoa học/ nghiên cứu

5.2.2. Bài nghiên cứu đăng ở Tạp chí trong nước:

1) Lê Thị Mỹ Hiền (2010),Chương trình tiết kiệm – tín dụng cộng đồng: Một lối tiếp cận phát triển bền vững”. Tạp chí Khoa học trường ĐH Mở TP. HCM. Số 1 (16) 2010. Trường ĐH Mở TPHCM.

2) Lê Thị Mỹ Hiền (2011), “Phụ nữ và biến đổi khí hậu”. Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở TP.HCM. Số 1 (19)-2011

3) Lê Thị Mỹ Hiền (2011), “Bình đẳng giới trong đổi mới và phát triển xã hội”. Tạp chí Khoa học trường Đại học Mở TP.HCM. Số 2 (20)-2011

5.2.3. Bài nghiên cứu đăng trong Kỷ yếu/ Tuyển tập của các hội thảo học thuật

 1. Lê Thị Mỹ Hiền (2018), “Tầm quan trọng của thực hành và kiểm huấn trong việc nâng cao kỹ năng thực hành nghề cho sinh viên ngành CTXH”, Kỷ yếu hội thảo Khoa học toàn quốc: Giải pháp nâng cao kỹ năng thực hành cho SV ngành CTXH đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp và hội nhập quốc tế, NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2018. ISBN 978-6 04-68-4936-0

5.3. Sách đã xuất bản

5.3.1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

 1. Lê Thị Mỹ Hiền (2006, 2016, 2018), Phát triển cộng đồng. Trường ĐH Mở TP.HCM
 2. Lê Thị Mỹ Hiền (2017), Quản lý dự án xã hội, Trường ĐH Mở TPHCM
 3. Lê Thị Mỹ Hiền (2014), Thực hành quản lý trường hợp với người sử dụng ma tuý. Cục Bảo trợ xã hội.

5.3.2. Sách, giáo trình do bản thân làm (đồng) chủ biên/ tổng biên tập

 1. Huỳnh Minh Hiền (2017) An sinh xã hội. NXB Thanh Niên, TPHCM
 2. Huỳnh Minh Hiền (2019) An sinh xã hội. NXB Thông tin và Truyền thông, TPHCM
Khoa: 
Khoa Công tác xã hội