Trưởng lão HT. Thích Trí Quảng

Trưởng Lão Hòa Thượng
THÍCH TRÍ QUẢNG
Pháp Chủ GHPGVN
Viện trưởng đương nhiệm (2008 - Nay)