TT. TS. Thích Đồng Văn

TT.TS. THÍCH ĐỒNG VĂN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN THÀNH DANH

Ngày, tháng, năm sinh: 10. 01. 1966

Học vị cao nhất: Tiến sĩ - Năm, nước nhận học vị: 2005 tại TP. HCM

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trưởng Phòng Đào tạo Sau Đại học

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Chùa Viên Giác, 193 Bùi Thị Xuân, P. 01, Q. Tân Bình, TP. HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chuyên tu

Nơi đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Ngành học: TRUNG VĂN

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 1996

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: KHOA HỌC XÃ HỘI &NV

Năm cấp bằng: 2000

Nơi đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Tên luận văn: ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO TRONG TIỂU THUYẾT CỔ ĐIỂN TRUNG QUỐC.

Tiến sĩ chuyên ngành: NGỮ VĂN

Năm cấp bằng: 2005

Nơi đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

Tên luận án: BIẾN VĂN THỜI ĐƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN VĂN TRONG VĂN HỌC TRUNG QUỐC.

3. Ngoại ngữ:

 

1. Hoa văn

2. Hán văn

Mức độ sử dụng: rất tốt

Mức độ sử dụng: rất tốt

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1996 - 1999

LỚP PHẬT HỌC TÂN BÌNH

PHÓ CHỦ NHIỆM

2000 - 2004

BAN ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO TÂN BÌNH

ỦY VIÊN NGHI LỄ

2006 - 2020

Khoa Phật pháp Hoa Ngữ - Học Viện PGVN tại TP.HCM

Trưởng khoa PPHN

2007 - 2017

BAN NGHI LỄ THÀNH HỘI PHẬT GIÁO

THƯ KÝ

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  1. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

SÁU TRUYỆN NÔM ĐẦU TK 20

2000

NXB VHTT

2

BIẾN VĂN ĐÔN HOÀNG – THẠCH ĐỘNG KHÔNG NGỦ YÊN

2013

NXB HỒNG ĐỨC