TT. TS. Thích Phước Đạt

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên khai sinh: TRẦN LÝ TRAI

Sinh ngày: 10 -9 – 1968, tại Huế

Pháp danh: THÍCH PHƯỚC ĐẠT

Học vị:Tiến Sĩ

1. Đề tài luận án tiến sĩ về Phật giáo Việt Nam với đề tài: “Giá trị văn học trong tác phẩm thiền phái Trúc Lâm” ( tại Trường Đại học KHXH và NV - Đại học Quốc gia TP HCM)

Chuyên ngành: Ngôn ngữ và Văn học Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2005, hoàn thành luận án, 2008 nhận bằng

Ngoại ngữ: Hán cổ và Anh văn

Sở thích nghiên cứu: Tư tưởng triết học văn hóa Phương Đông; Văn học Trung Đại Việt Nam; Tư tưởng Văn hóa, Lịch sử, Văn học Phật giáo Việt Nam; Thiền học, Duy Thức học Việt Nam.

Đã hoặc đang giữ chức vụ/ công tác tại HĐTS, Học viện, Đại học, Trường, Ban, Viện, Tỉnh/ Thành, Huyện PG

- Chức vụ: Ủy Viên Hội đồng Trị sự GHPGVN

- Phó Trưởng Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Giáo dục Tăng Ni - GHPGVN

- Phó Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam kiêm Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Văn học Phật giáo

- Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt nam tại TP. Hồ Chí Minh kiêm trưởng Khoa PGVN.

- Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

- Thành viên Trung tâm nghiên cứu tôn giáo – Trường ĐH KHXH & NV – ĐHQG TPHCM

- Tham gia giảng dạy từ năm 1997 và hướng dẫn thành công 12 thạc sĩ Phật học và đang hướng dẫn 2 NCS và 6 thạc sĩ.

- Giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu sinh, Học viên cao học (Sau đại học), giảng viên thỉnh giảng, tham gia Hội đồng khoa học chấm luận án tiến sĩ, thạc sĩ tại Đại học Quốc gia TP HCM, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

 

Tác phẩm đã được xuất bản:

+ Sách:

1. Giá trị văn học Trong tác phẩm thiền phái Trúc Lâm

2. Trần Thái Tông và Khóa hư lục nhìn từ góc độ Văn học

3. Tư tưởng Phật giáo Việt Nam : Tiếp biến và hội nhập (Lưu hành nội bộ)

4. Văn bia Phật giáo Việt Nam (Lưu hành nội bộ)

5. Giáo trình Đại cương lịch sử văn học Việt Nam (Lưu hành nội bộ)

6. Bình luận văn học (Nhiều tác giả)

7. Đi giữa đời thường (Nhiều tác giả)

8. Một số tác phẩm in chung cùng nhiều tác giả.

9. Trên 200 bài viết chuyên ngành về Văn học và Phật học, Phật giáo Việt Nam đăng tải trên các tạp chí: Tạp chí chuyên ngành Văn học, tạp chí Hán Nôm, Tạp chí Văn hóa Phật giáo, Tạp chí – Kỷ yếu hội thảo Đại học Quốc gia TP. HCM và Hà Nội tạp chí Nghiên cứu Phật học, tạp chí Nguyệt san Giác Ngộ, Tạp chí Tri thức Phật giáo, tạp chí Phật giáo Nam Tông, và các bài tham luận trên diễn đàn Hội thảo trong nước và nước ngoài.

Tác phẩm đang được thực hiện:

1. Văn học Phật giáo VN: Thể loại trong các tác phẩm tiêu biểu

2. Văn hóa Phật giáo Việt Nam trên dòng chảy lịch sử

3. Giáo trình Văn học Phật giáo Viẹt Nam dành cho Trung cấp Phật học (viết chung)

4. Giáo trình Đại cương lịch sử văn học Việt Nam (viết chung)

5. Văn hóa Phật giáo Việt Nam (viết chung)

6. Văn học Phật giáo Việt Nam – tác gia, tác phẩm tiêu biểu (Viết chung)

Cộng tác, viết bài, biên tập (Kinh/ Sách/ tạp chí,/báo)…Nghiên cứu Tôn giáo, Tạp chí Nghiên cứu Phật học Việt Nam; Nghiên cứu văn học, Văn hóa Phật giáo, Giác ngộ, Bình luận văn học; Tạp chí văn nghệ Tam Kỳ, Tạp chí Đại học Sài Gòn…

Địa chỉ thường trú: Thiền viện Vạn Hạnh, 750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP HCM