TT.TS. Thích Nguyên Hạnh

TT.TS. THÍCH NGUYÊN HẠNH


I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: TRẦN THANH CHƯƠNG

Pháp danh: THÍCH NGUYÊN HẠNH

Giáo phẩm: Thượng tọa

Ngày tháng năm sinh: 19/07/1965

Nơi ở hiện nay: 242 – 244, đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM

II. VĂN BẰNG VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:

1. VĂN BẰNG:

1.1. Cử nhân:

Hệ đào tạo: Chính quy

Chuyên ngành: Phật học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Nơi đào tạo: Trường Cao Cấp Phật Học

Năm tốt nghiệp: 1997

1.2. Thạc sĩ:

Hệ đào tạo: Chính quy

Chuyên ngành: Phật học

Thời gian đào tạo: 2 năm

Nơi đào tạo: Đại Học Delhi

Năm tốt nghiệp: 2000

1.3. Tiến sĩ:

Hệ đào tạo: Chính quy

Chuyên ngành: Phật học

Thời gian đào tạo: 5 năm

Nơi đào tạo: Đại Học Delhi

Tên luận án: Chủ nghĩa Nhân Bản Phật Giáo trong văn học Nikaya

Người hướng dẫn: Tiến sĩ I. N. Sighn, Ấn Độ

Ngày bảo vệ luận án: 2004

1.4. Các khóa đào tạo ngắn hạn:

Nội dung đào tạo: Khóa Bồi dưỡng Công tác Nghiệp vụ Thư ký và Quản Trị Văn phòng.

Thời gian: 2 ngày

Đơn vị đào tạo: Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Nội dung đào tạo: Khóa Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư Phạm

Thời gian: 10 ngày

Đơn vị đào tạo Học viện Phật giáo VN tại TP. HCM

III. KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY VÀ LÀM VIỆC:

3.1. Đã tham gia giảng dạy các môn ở trường Đại học/Cao đẳng năm?

Năm 2006, lớp Cao Đẳng Phật học Tp.HCM

Năm 2007, Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM cho đến nay

Năm 2010, Học Viện Phật giáo Việt Nam tại Tp.Hà Nội cho đến nay

3.2. Hướng dẫn Luận văn, khóa luận và NCKHSV:

Tiểu luận cho sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM

Luận văn cho sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hà Nội

Luận văn cho sinh viên Thạc sĩ Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hà Nội.

3.3. Các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy khác:

Tham gia hội thảo đề tài: Giáo dục Phật học thời hiện đại

Tham gia hội thảo quốc tế đề tài: Phật giáo vùng Mekong: Lịch sử và Phát triển.

3.4. Các công trình khoa học đã công bố:

Tôn giáo khái niệm và lịch sử, NXB Hồng Đức, 2013

Trung Bộ Kinh tập 1, NXB Hồng Đức, 2014

Trung Bộ Kinh tập 2, NXB Hồng Đức, 2016

Trung Bộ Kinh tập 3, NXB Hồng Đức, 2018

Phật pháp Căn Bản tập 1,2,3,4,5, NXB Phương Đông, 2013

3.5. Các môn học có thể đảm nhiệm:

Logic học Phật giáo

Trung quán luận

Triết học Ấn Độ

Nghiên cứu Tôn giáo

Liên hệ Nguyên thủy và Đại thừa Phật giáo

3.6. Quá trình công tác:

2012 - 2022 Ủy viên HĐTS GHPGVN

2007 - 2020 Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Viện Nghiên Cứu PHVN

2007 – 2022 Ủy viên Thường trực Ban Hoằng Pháp GHPGVN

2012 - 2022 Ủy viên Ban Trị Sự GHPGVN TP. HCM

2017 – 2020 Phó Ban Hoằng Pháp TP. HCM

Khoa: 
Khoa Triết học Phật giáo