ĐĐ.TS. Thích Thiện Lâm

ĐĐ.TS. THÍCH THIỆN LÂM


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : VÕ TUẤN HẢI
 2. Pháp danh : THÍCH THIỆN LÂM
 3. Ngày sinh : 25/11/1982
 4. Ngoại ngữ : TIẾNG ANH - Mức độ sử dụng: THÔNG THẠO
 5. Cổ ngữ Phật học : TIẾNG HÁN- Mức độ sử dụng: CƠ BẢN
 6. Học vị cao nhất : TIẾN SĨ
 7. Năm, nước nhận học vị: ẤN ĐỘ
 8. Chức vụ trong GHPHVN: THƯ KÝ GIẢNG SƯ ĐOÀN GHPGVN TP.HCM

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : E5.55 STAR VILLAGE, NGÔ QUANG THẮM, TÂN THỚI, NHÀ BÈ...

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : HỌC VIỆN PGVN TẠI TP.HCM
 3. Nước đào tạo : VIỆT NAM
 4. Năm tốt nghiệp : 2011

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học : TIẾNG ANH
 2. Trường đào tạo : HUFLIT
 3. Hệ đào tạo : CHÍNH QUY
 4. Nước đào tạo : VIỆT NAM
 5. Năm tốt nghiệp : 2007

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : PHẬT HỌC
 2. Trường đào tạo : DELHI UNIVERSITY
 3. Hệ đào tạo : CHÍNH QUY
 4. Tên luận văn : THI TỐT NGHIỆP
 5. Nước đào tạo : ẤN ĐỘ
 6. Năm tốt nghiệp : 2013

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : TRIẾT HỌC
 2. Trường đào tạo : ALLAHABAD UNIVERSITY
 3. Hệ đào tạo : CHÍNH QUY
 4. Tên luận án : AN ANALYTICAL STUDY OF THE DOCTRINCE OF TRISVABHAVA IN YOGACARA PHILOSOPHY.
 5. Nước đào tạo : ẤN ĐỘ
 6. Năm tốt nghiệp : 2017

2.5. Các khoá đào tạo khác

TT

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

01

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

HỌC VIỆN PGVN TẠI TP.HCM

2019

02

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

HỌC VIỆN PGVN TẠI TP.HCM

2010

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Ghi rõ ngày bắt đầu và ngày kết thúc

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2018-2020

TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TP.HCM

GIẢNG DẠY

Khoa: 
Khoa Anh văn Phật pháp