Triết học Tôn giáo

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa II
Học kỳ: 
Học kỳ 7
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN HỌC KỲ 7 – KHÓA II – KHOA ĐTTX

Môn: TRIẾT HỌC TÔN GIÁO

Giảng viên phụ trách: TT. TS. GIÁC DUYÊN

Chọn 1 trong các đề tài sau:

1.    So sánh Thiên Chúa 3 ngôi với Tam thân Phật.

2.    Trình bày quan điểm Thiên đường theo các tôn giáo.

3.    Phân tích và nhận xét câu nói của Descartes: Tôi tư duy nên tôi tồn tại.

4.    So sánh thuyết luân hồi của Bà La Môn và của Phật giáo.

5.    Trình bày thuyết linh hồn của các triết gia.

* CHÚ Ý:

1.    Bài làm không giới hạn số trang.

2.    Gửi file văn bản về địa chỉ thichgiacduyen@viettel.vn được cộng thêm 1 điểm

NỘI DUNG ÔN TẬP THI VIẾT

1.     Những gì tồn tại tuyệt đối và được luận chứng như thế nào?

2.     Ngôn ngữ tôn giáo như thế nào?

3.     So sánh luân lý tôn giáo và luân lý xã hội.

4.     Theo quý học viên, tương lai tôn giáo nên thế nào để phù hợp và phát triển?

CÁC FILE ÂM THANH BÀI GIẢNG (*.mp3)

KHÓA IX

1. Cơ bản về Tôn giáo

2. Lịch trình Triết học Tôn giáo

3. Thuyết trình "Lịch trình Triết học Tôn giáo"

4. Thuyết trình "Lịch trình Triết học Tôn giáo" (tt)

5. Triết học Tôn giáo của Kant

6. Nhân cách thần và phi nhân cách thần

7. Nhân cách thần và phi nhân cách thần (tt)

8. Luận chứng về Thượng Đế hoặc tồn tại tuyệt đối

9. Luận chánh thần

10. Kinh nghiệm hoặc thể nghiệm với niềm tin tôn giáo

11. Ngôn ngữ tôn giáo

12. Ngôn ngữ tôn giáo (tt)

13. Vận mệnh và bất hủ

14. Luân lý tôn giáo và luân lý xã hội

15. Luân lý tôn giáo và luân lý xã hội (tt)

16. Giá trị của tín ngưỡng tôn giáo

17. Chủ nghĩa bài ngoại và chủ nghĩa bao dung trong truyền thống tôn giáo

18. Ôn tập

19. Tương lai tôn giáo

20. Tương lai tôn giáo (tt)

ĐTTX

1. Cơ bản về Tôn giáo

2. Lịch trình Triết học Tôn giáo

3. Hình nhi thượng học

4. Luận chứng về Thượng Đế hoặc tồn tại tuyệt đối

5. Luận chánh thần

6. Kinh nghiệm và niềm tin tôn giáo

7. Ngôn ngữ tôn giáo

8. Vận mệnh và bất hủ

9. Luân lý tôn giáo và luân lý xã hội

10. Giá trị của tín ngưỡng tôn giáo

11. Chủ nghĩa bài ngoại và chủ nghĩa bao dung trong truyền thống tôn giáo

12. Chủ nghĩa bài ngoại và chủ nghĩa bao dung trong truyền thống tôn giáo (tt)

13. Tương lai tôn giáo

14. Ôn tập

GIÁO TRÌNH/ TÀI LIỆU MÔN HỌC

Tài liệu tóm tắt môn Triết học Tôn giáo