Kinh Trung bộ 1

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (giảng tại lớp)

1. Giới thiệu tổng quan Kinh Trung bộ

2. Tổng quan 2 bài kinh: Tất cả lậu hoặc, Thừa tự pháp

*. Sinh hoạt những vấn đề về học tập và thủ tục hành chánh

3. Tổng quan bài kinh Không uế nhiễm

4. Kinh Sợ hãi, khiếp đảm

5. Hướng dẫn học kinh Trung bộ theo các chủ đề

6. Kinh Thánh cầu

7. Ôn giữa HK1

8. Đại kinh sư tử hống

9. Đại kinh sư tử hống (tt)

10. Tiểu kinh Rừng sừng bò

11. Kinh Kosambiya

Thưa quý học viên,

Phần 2 môn Kinh Trung Bộ HK1 khóa V với chủ đề: “Đức Phật và Tăng đoàn” dự kiến sẽ được học như sau:

- Học viên tự học 6 kinh đã được đăng bổ sung:  Kinh Upali (56), Đại kinh Rừng sừng bò (32), Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala (61), Đại kinh Giáo giới La-hầu la (62), Kinh Angulimala (86), Kinh Gopaka Moggallana (108).

Do đó,  các học viên chịu khó vào các trang có link Kinh Trung Bộ rồi nghiền ngẫm trước khi đến lớp học.

Chúc tất cả luôn an lành.

FILE ÂM THANH BỔ SUNG

1. Tất cả lậu hoặc

2. Thừa tự Pháp

3. Kinh Không uế nhiễm

4. Chủ đề: Cuộc đời Đức Phật

5. Kinh Vacchagotta về tam minh

6. Đại kinh Rừng sừng bò

7. Kinh Gopaka Moggallana

8. Kinh Angulimala

9. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala

10. Đại kinh Giáo giới La-hầu-la

11. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la

GIÁO TRÌNH HỌC & THAM KHẢO (*.pdf)

* Kinh Trung Bộ (tập 1) do HT. Thích Minh Châu dịch

* Hướng dẫn học kinh Trung bộ

1. Giới thiệu tổng quan

2. Tóm tắt kinh Tất cả lậu hoặc

3. Tóm tắt kinh Thừa tự pháp

4. Tóm tắt kinh Sợ hãi và khiếp đảm

5. Tóm tắt kinh Không uế nhiễm

6. Chủ đề: Cuộc đời Đức Phật

7. Tóm tắt kinh Thánh cầu

8. Tóm tắt kinh Vương tử Bồ Đề

9. Tóm tắt kinh Vacchagotta về tam minh

10. Câu hỏi ôn tập giữa HK1

11. Tóm tắt Đại kinh sư tử hống

12. Tóm tắt Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Ambala

13. Tóm tắt kinh Gopaka Moggallana

14. Đề cương ôn tập cuối HK1 (cập nhật gồm 59 câu, ngày 25-12-2017)

15. Câu hỏi ôn tập cuối HK1 (phần tự luận)