Kinh Trung bộ 1

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa III
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

THÔNG BÁO VỀ MÔN KINH TRUNG BỘ

Tăng Ni học viên khóa II (trường hợp thi lại) và khóa III khoa Đào tạo từ xa đã chọn môn Kinh Trung Bộ thay cho môn Thuật ngữ Phật pháp tiếng Anh, phải học và thi theo giáo trình Kinh Trung Bộ học kỳ 2 khóa I khoa Đào tạo từ xa. Bài do TT. Nhật Từ soạn và giảng đã đăng tải trên mạng Học viện.  

Học từ bài kinh số 1 đến bài số 8 để thi giữa kỳ, bài 9 đến bài 18 thi cuối kỳ (theo thứ tự các file MS Word đã đưa lên mạng). Download bài học tại đây


Trong trường hợp học bài không kịp cho kỳ này thì làm tiểu luận thay cho thi giữa kỳ.

Đề:Trình bày các phương pháp đoạn trừ lậu hoặc do Đức Phật giảng thuyết và cách ứng dụng các phương pháp đó trong cuộc sống của quý vị như thế nào?

Hạn chót nộp bài: ngày thi cuối học kỳ 1.  

Các kỳ học tới, ĐĐ. Giác Hoàng sẽ phụ trách giảng dạy môn này thay cho TT. Nhật Từ.

Trưởng khoa,

ĐĐ. Thích Giác Hoàng

FILE TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Kinh Trung Bộ tập 1_HT. Thích Minh Châu dịch

FILE ÂM THANH (*.MP3)

1. Giới thiệu một số bài kinh tiêu biểu_p.1.15.12.2013

2. Giới thiệu một số bài kinh tiêu biểu_p.2_15.12.2013