Lịch sử Phật giáo Ấn Độ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa IV
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN LỊCH SỬ PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ

(Dành cho học viên đăng ký viết tiểu luận thế cho thi giữa kỳ)

Đề: Tìm hiểu nguyên nhân phân phái Phật giáo.

TP. Hồ Chí Minh, 21/10/2015.

Giáo thọ,

TT. TS. Thích Chơn Minh

DANH MỤC GIÁO TRÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Lược sử Phật Giáo Ấn Độ, HT. Thích Thanh Kiểm.

2. Lịch sử Phật Giáo Ấn Độ, Pháp sư Thánh Nghiêm – Thích Tâm Trí dịch.

3. Ấn Độ Phật học nguyên lưu lược giảng, tác giả Lữ Trừng – HT. Thích Phước Sơn dịch.

4. Tư tưởng Phật giáo Ấn Độ, Hạnh Viên dịch.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3):

1. Xã hội và tôn giáo Ấn Độ cổ đại - phần 1

2. Xã hội và tôn giáo Ấn Độ cổ đại - phần 2

3. Lịch sử Đức Phật Thích Ca - phần 1

4. Lịch sử Đức Phật Thích Ca - phần 2

5. Giáo đoàn của Đức Phật - phần 1

6. Giáo đoàn của Đức Phật - phần 2

7. Hoạt động của Đức Phật

8. Những sự kiện sau thời đức Phật Niết-bàn

9. Ôn tập giữa kỳ

10. Kiết tập kinh điển lần thứ 1

11. Kiết tập kinh điển lần thứ 2

12. Kiết tập kinh điển lần thứ 2 (tt)

13. Phật giáo sau kỳ kiết tập lần 2

14. Vua A Dục đối với Phật giáo

15. Vua Ca Nị Sắc Ca

16. Bài giảng ngày Thứ Hai 16-11 không ghi âm được do Giảng viên không sử dụng micro.

17. Phong trào Phật giáo Đại thừa

18. Phong trào Phật giáo Đại thừa (tt)

19. Phật giáo Ấn Độ suy tàn

20. Ngôn ngữ kinh điển Phật giáo ở Ấn Độ

21. Phong trào chấn hưng Phật giáo Ấn Độ (file có chất lượng âm thanh không được tốt)

22. Phong trào chấn hưng Phật giáo Ấn Độ (tt)

FILE BỔ SUNG

1. File 1

2. File 2

3. File 3

4. File 4

5. File 5

6. File 6

7. File 7

8. File 8

9. File 9

10. File 10 (ôn)