Cổ ngữ Pali 1

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
Khóa V
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

DÀNH CHO HỌC VIÊN KHOA ĐÀO TẠO TỪ XA

FILE ÂM THANH (*.mp3, *mp4)

1. Bài giảng ngày 15/10/2017 Giới thiệu ngôn ngữ pāli (do đệ tử SC. Diệu Hiếu cung cấp)

2. Bài giảng ngày 21-10-2017 (1) – 8 biến cách danh từ nam tánh tận cùng a (P1) (Vd:Buddho)

3. Bài giảng ngày 21-10-2017 (2) – 8 biến cách danh từ nam tánh tận cùng a (P2)

4. Bài giảng ngày 28-10-2017 (1) – Ngôi 3,2,1 & số nhiều/ít của chủ từ/động từ trong câu

5. Bài giảng ngày 28-10-2017 (2) –Thì Hiện Tại - Dhammapada 80

6. Bài giảng ngày 18-11-2017 (1) – 8 Biến cách danh từ nữ tánh/trung tánh

– Cách đặt câu nghi vấn

7. Bài giảng ngày 18-11-2017 (2) – Cách đặt câu nghi vấn (tt) – Dhammapada 216

8. Bài giảng ngày 02-12-2017 (1) – Bất Biến QK Phân Từ (Gerund: Tvà...) Động Từ Nguyên Mẫu (Infinitive: Tum.)

9. Bài giảng ngày 02-12-2017 (2) – Dhammapada 277-279

10. Bài giảng ngày 16-12-2017 (1) - Ôn Thi Hk1

11. Bài giảng ngày 16-12-2017 (2) - Ôn Thi Hk1 (tt)

BỔ SUNG (Các video kèm hình ảnh bài giảng Sư cô đăng tải trên youtube)

1. Video bài giảng ngày 21-10-2017 (1)

2. Video bài giảng ngày 21-10-2017 (2)

3. Video bài giảng ngày 28-10-2017 (1)

4. Video bài giảng ngày 28-10-2017 (2)

5. Video bài giảng ngày 18-11-2017 (1)

6. Video bài giảng ngày 18-11-2017 (2)

7. Video bài giảng ngày 2-12-2017 (1)

8. Video bài giảng ngày 2-12-2017 (2)

9. Video bài giảng ngày 16-12-2017 (1)

10. Video bài giảng ngày 16-12-2017 (2)

FILE BÀI GIẢNG THAM KHẢO (*.pdf)

1. 8 biến cách của danh từ nam tánh tận cùng '-a' (p1)

2. Ví dụ và nghĩa của 8 biến cách của danh từ nam tánh tận cùng '-a' (p2)

3. Sự hòa hợp của chủ từ và động từ (p3)

4. Tanhāya jāyati (1)

5. Tanhāya jāyati (2)

6. Interrogation (1)

7. Interrogation (2)

8. Gender-Cases-Table

9. Ôn tập cuối HK1