HT. Thích Giác Toàn

HT. THÍCH GIÁC TOÀN


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Thông tin cá nhân

 1. Họ tên                   : LÊ PHƯỚC TƯỜNG
 2. Pháp danh             : THÍCH GIÁC TOÀN
 3. Giáo phẩm            : Hòa Thượng
 4. Ngày sinh             : 17/10/1949
 5. Học vị cao nhất, năm, nước: Thạc sĩ Ngữ Văn, 1996, Việt Nam
 6. Tiến sĩ danh dự    : Đại học Hoàng Gia Thái Lan năm 2011
 7. Chức vụ trong Học viện: Thư ký Ban Giám hiệu (1985-1992), Phó Viện trưởng (1992 – 2015), Phó VT. Thường trực (2015-2019)
 8. Chức vụ trong GHPHVN (2017-2022): Phó Chủ tịch HĐTS

(i) Viện Trưởng Viện Ngiện cứu Phật học Việt Nam

(ii) Ban Chứng minh, Cố vấn các Ban: Giáo dục, Hoằng pháp, Từ thiện Xã hội, và Phật giáo Quốc tế

Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ trụ xứ       : Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 xa lộ Hà Nội, Q.2, TP. HCM

Thông tin xuất gia, thọ giới

 1. Chùa xuất gia      : Tịnh xá Mỹ Đức, TP. Mỹ Tho. (ngày xuất gia: 6-3-1962)
 2. Bổn sư                 : Cố Trưởng lão HT. Từ Huệ, Viện chủ TX. Mỹ Đức, TP. Mỹ Tho
 3. Đàn Cụ túc, địa điểm, năm: TX. Ngọc Hương, TP. Vũng Tàu, 1968

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học (BA, BSc v.v…)

- Ngành học               : Ngữ Văn (Văn học)

- Hệ đào tạo               : Cử Nhân chính quy

- Trường, nước đào tạo: Đại học Tổng hợp TP. HCM, Việt Nam

- Thời gian đào tạo    : 1985 - 1989

2. Thạc sĩ (MA, MSc v.v…)

- Ngành học               : Ngữ văn – Văn học

- Hệ đào tạo               : Sau đại học

- Trường, nước đào tạo: Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP. HCM, Việt Nam

- Thời gian đào tạo    : 1992 – 1996

- Năm tốt nghiệp       : 1996

- Tên luận văn           : Những sáng tác văn học của các Thiền sư thời Lý – Trần

3. Các khoá đào tạo khác

Stt

Văn bằng/ chứng chỉ

Tên khoá đào tạo

Trường đào tạo

Năm đậu

01

                            X

Nghiên cứu & Giảng dạy VH

Đại học sư phạm, TP.HCM

1998

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1981 – 2017

 Ban Giáo dục Tăng Ni TW/GHPGVN

Thư ký, Phó ban, Phó Ban TT

1985 – 2020

 Trường Cao Cấp PH; Học Viện PG, TP. HCM

Thư ký, Phó VT, Phó VT TT

 

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

Stt

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường

01

 Giáo dục Phật giáo

Cử nhân

3

2000 - 2020

Học viện PGVN - TP. HCM

02

 Báo chí Phật giáo

Cử nhân

3

2000 - 2020

Học viện PGVN - TP. HCM

V. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

 1. Đồng Trưởng Ban tổ chức: Triển lãm, Hội thảo khoa học “Phật giáo Gia Định – Sài Gòn – TP. HCM 300 năm (1698- 1998). Và in tập kỷ yếu cùng chủ biên, 1998, NXB- TP. HCM, TP. HCM.
 2. Đồng Trưởng ban Tổ chức Hội thảo khoa học Tưởng niệm 60 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng “Hệ phái Khất sĩ – Quá trình hình thành và phát triển” và in kỷ yếu đồng chủ biên với HT. Thích Trí Quảng, TS. Nguyễn Quốc Tuấn.