NS.TS. Thích Nữ Huệ Khánh

NS.TS. THÍCH NỮ HUỆ KHÁNH


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên :LÊ THỊ HỒNG YẾN
 2. Pháp danh :THÍCH NỮ HUỆ KHÁNH
 3. Ngày sinh : 10 – 06 - 1972
 4. Ngoại ngữ : Anh Văn - Mức độ sử dụng: Khá
 5. Cổ ngữ Phật học : Pali – Hán cổ - Mức độ sử dụng: Trung Bình
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ
 7. Năm, nước nhận học vị: 2011 - Delhi U - India
 8. Chức vụ trong Học viện: Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Phước Thiện số 3/35B, Khu Phố 5, P. Tân Hưng Thuận, Quận 12.

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật Học
 2. Trường đào tạo : Học viện Phật giáo VN TP.HCM
 3. Hệ đào tạo : Cử nhân
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 2001

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Delhi University
 3. Hệ đào tạo : Hậu Đại học
 4. Tên luận văn : Ahimsa
 5. Nước đào tạo : India
 6. Năm tốt nghiệp : 2005

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Delhi University
 3. Hệ đào tạo : Tiến sĩ.
 4. Tên luận án : The Buddhist view of Conflict anh Peace.
 5. Nước đào tạo : India
 6. Năm tốt nghiệp : 2011

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013 - nay

HVPGVN thành phố Hồ Chí Minh

Giảng viên khoa

Lịch sử Phật giáo

IV. CÁC HỌC PHẦN ĐẢM NHIỆM

TT

Tên môn

Cấp đào tạo

Số TC

Năm đào tạo

Tên trường và tỉnh

1.

LSPG Miến Điện

Cử nhân

3

2013. 2015. 2017, 2019

2.

LSPG Đông Nam Á

Cử nhân

3

2019

Khoa: 
Buddhism History