Thông báo phòng dịch Covid-19, lễ Phật đản và An cư của Học viện