Kinh Trung bộ

Hệ đào tạo: 
Cử nhân ĐTTX
Khóa học: 
KHÓA VIII
Học kỳ: 
Học kỳ 1
Số tín chỉ môn học: 
3
Điểm tối đa bài viết: 
50
Điểm đa tiểu luận: 
50

NỘI DUNG CHÍNH CỦA MÔN HỌC

BẤM VÀO ĐÂY XEM LẠI VIDEO BÀI GIẢNG ONLINE

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI BÀI TẬP, NGHE BÀI GIẢNG MP3

CÁC BÀI GIẢNG BẮT BUỘC TỰ NGHE (BẤM VÀO TÊN KINH ĐỂ NGHE)

1. Tiểu kinh & Đại kinh rừng Sừng Bò (31)

2. Tiểu kinh & Đại kinh rừng Sừng Bò (32, khóa VIII)

3. Tiểu kinh Nghiệp phân biệt (135)

4. Đại kinh Nghiệp phân biệt (136)

5. Kinh Giáo giới La-hầu-la ở rừng Am-bà-la (61)

6. Đại kinh Giáo giới La-hầu-la (62)

7. Tiểu kinh Giáo giới La-hầu-la (147)

8. Kinh Jīvaka (55)

9. Kinh Phân biệt cúng dường (142)

10. Kinh Tất cả lậu hoặc (2)

11. Kinh Ví dụ con rắn P1 (22)

12. Kinh Ví dụ con rắn P2 (22)

13. Kinh Ví dụ tấm vải (07)

14. Kinh Tư lượng (15)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Tiểu kinh rừng Sừng Bò

Đại kinh rừng Sừng Bò

BÀI THU HOẠCH GIỮA KỲ

MÔN KINH TRUNG BỘ - KHÓA VIII

GV phụ trách: TT.TS. Thích Giác Hoàng

Đề: Học viên hãy trình bày các bài học ứng dụng sau khi đã học một số kinh trong Kinh Trung bộ.

Yêu cầu:

- Bài đánh máy (không sai chính tả), font Times New Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5. Bài làm từ 4-6 trang A4.

- Nộp file PDF trên cổng sinh viên (mục nộp bài online, Kinh Trung bộ - bài thu hoạch) từ ngày 10-15/4/2023.

Hướng dẫn nghe bài giảng

Môn học cùng học kỳ