Thông báo tuyển sinh cử nhân Phật học khóa XVIII (2023)