Thông báo: Lễ khai giảng lớp Thạc sĩ Phật học năm 2012 - 2014 (27-03-2012)

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI TP. HCM                                           Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                        ------š]›------                                                                              ----------o0o----------

Tp. HCM, ngày 27 tháng 03 năm 2012

THÔNG BÁO
V/V Lễ khai giảng lớp Thạc sĩ Phật học năm 2012 - 2014

Học Viện Phật giáo Việt Nam tại TP. Hồ Chí Mih sẽ tổ chức lễ khai giảng chương trình Thạc sĩ Phật học năm 2012 – 2014.

   Thời gian:  vào lúc : 07 giờ 30 ngày Thứ Tư, 11/04/2012

                                    (nhằm ngày 21 tháng 03 năm Nhâm Thìn).

                Địa điểm: Hội trường Lầu 4 của Học Viện Phật giáo Việt Nam số 750 Nguyễn Kiệm, phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Nay thông báo đến Tăng Ni sinh khóa IA (lớp đang học) và khóa IB (lớp trúng tuyển kỳ thi ngày 10/03/2012) có mặt dự lễ vào ngày giờ và địa điểm như trên.

TM. Hội đồng Điều hành
Phó Viện trưởng
 

đã ký và đóng dấu

HT.Thích Đạt Đạo