Thông báo tạm dừng tổ chức kỳ thi Thạc sĩ khóa II và xét tuyển Tiến sĩ khóa II (23-03-2020)