V/v Chương trình Học kỳ II (03-10-2012)

THÔNG BÁO

V/v Chương trình Học kỳ II

Phòng Đào Tạo Sau Đại Học - HVPGVN tại TP. HCM xin thông báo đến tất cả các Nghiên cứu sinh Lớp Cao học như sau:

1.     Tất cả học viên Lớp Cao Học sẽ bắt đầu chương trình học kỳ II từ ngày thứ hai 08/10/2012 ( theo thời khóa biểu đính kèm ).

2.     Các Nghiên cứu sinh phải đăng ký học một trong các cổ ngữ sau: Sanskritvà ChàmPaliHán để phục vụ cho việc nghiên cứu tư liệu thực hiện Luận văn.

3.     Các Nghiên cứu sinh phải có bằng C trở lên (tự học) của một trong ba sinh ngữ: AnhPhápHoa mới được tổ chức bảo vệ Luận văn Tốt nghiệp Cao học.

4.     Các Nghiên cứu sinh nào chưa đủ tín chỉ đầu vào theo yêu cầu, cần bổ sung các môn Phật học phải đăng ký tại Phòng Đào Tạo Sau Đại Học (lầu 1) để được sắp xếp và giới thiệu bổ túc tại các lớp cử nhân. Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo này đến hết ngày thứ sáu 12/10/2012.

                                                           KT.Trưởng phòng Đào Tạo Sau Đại học

                                                                              Phó trưởng phòng


                                                                       Tiến sĩ . THÍCH ĐỒNG VĂN