NS.TS. Thích Nữ Như Ngọc

NS.TS. THÍCH NỮ NHƯ NGỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

1.1. Thông tin cá nhân

 1. Họ tên : VŨ THỊ NGỌC BÍCH
 2. Pháp danh :  THÍCH NỮ NHƯ NGỌC
 3. Ngày sinh : 22/5/1967
 4. Ngoại ngữ : Trung văn - Mức độ sử dụng: 80%
 5. Cổ ngữ Phật học : Hán ngữ- Mức độ sử dụng: 80%
 6. Học vị cao nhất : Tiến sĩ - Năm, nước nhận học vị: 2013 – Trung Quốc
 7. Xếp hạng giảng viên: Chính thức
 8. Chức vụ trong GHPHVN: Ủy viên PBNG TW; Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng PBNG Q.11
 9. Chức vụ trong Học viện: Phó ban Quản viện Ni, Giảng viên

1.2. Thông tin liên hệ

 1. Địa chỉ liên lạc : Chùa Huê Lâm, 680 Hồng Bàng, P.02, Q.11, TP.HCM

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học

 1. Ngành học : Phật học
 2. Trường đào tạo : Cao cấp Phật học Việt nam tại TP.HCM
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp :1997

Đại học (văn bằng 2)

 1. Ngành học : Sư phạm - Khoa Trung
 2. Trường đào tạo : Đại học Sư phạm TP.HCM
 3. Hệ đào tạo : Tại chức
 4. Nước đào tạo : Việt Nam
 5. Năm tốt nghiệp : 1999

2.2. Thạc sĩ

 1. Ngành học : Hán ngữ ngôn Văn tự học
 2. Trường đào tạo : Đại học Sư phạm Phúc Kiến
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận văn : 從訓詁角度審視《阿彌陀經》的經義
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2007

2.3. Tiến sĩ

 1. Ngành học : Hán ngữ ngôn Văn tự học
 2. Trường đào tạo : Đại học Sư phạm Phúc Kiến
 3. Hệ đào tạo : Chính quy
 4. Tên luận án: 《維摩詰經》大正藏三譯本翻譯用字對比研究
 5. Nước đào tạo : Trung Quốc
 6. Năm tốt nghiệp : 2013

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Sách đã xuất bản

Sách, giáo trình do bản thân làm tác giả

1- Nhân học tản mặc, Vũ Thị Ngọc Bích Việt dịch, 2013, NXB Tổng hợp TP.HCM, TP.HCM.

Khoa: 
Khoa Giáo dục mầm non