SC.TS. Thích Nữ An Thọ

SC.TS. THÍCH NỮ AN THỌ


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Thông tin cá nhân

  1. Họ tên                   : VÕ NGỌC THỌ
  2. Pháp danh             : THÍCH NỮ AN THỌ
  3. Ngày sinh             : 20/08/1983
  4. Ngoại ngữ             : Anh - Mức độ sử dụng:  KHÁ
  5. Cổ ngữ                  : Hán cổ
  6. Học vị cao nhất, năm, nước:  TIẾN SĨ,  NĂM 2016 TẠI ẤN ĐỘ
  7. Chức vụ trong Học viện:  GIẢNG VIÊN

Thông tin liên hệ

  1. Địa chỉ liên lạc     : CHÙA PHÁP QUANG, SỐ 71 ĐƯỜNG LIÊN TỈNH 5, F.5, Q.8, TP.HCM  

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Đại học (BA, BSc v.v…)

- Ngành học               : NGỮ VĂN TRUNG QUỐC

- Hệ đào tạo               : CHÍNH QUY

- Trường, nước đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, TP. HCM, VIỆT NAM

- Thời gian đào tạo    : 2002-2006

2.2. Thạc sĩ (MA, MSc v.v…)

- Ngành học               : PHẬT HỌC

- Hệ đào tạo               : CHÍNH QUY

- Trường, nước đào tạo:  UNIVERSITY OF DELHI, NEW DELHI, ẤN ĐỘ

- Thời gian đào tạo    : 2007-2009

- Năm tốt nghiệp       : 2009

Văn bằng thạc sĩ khác

- Ngành học               : VĂN CHƯƠNG ANH

- Hệ đào tạo               : CHÍNH QUY

- Trường, nước đào tạo: SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY, PUNE, ẤN ĐỘ

- Thời gian đào tạo    : 2017 – 2019

- Năm tốt nghiệp       : 2019

2.4. Tiến sĩ

- Ngành học               : PHẬT HỌC

- Hệ đào tạo               : CHÍNH QUY

- Trường, nước đào tạo: SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY, PUNE, ẤN ĐỘ

- Thời gian đào tạo    : 2009-2016

- Năm tốt nghiệp       : 2016

- Tên luận án             : NGHIÊN CỨU SO SÁNH VỀ SỰ THỰC HÀNH TÂM LINH TRONG TRUYỀN THỐNG THERAVADA VÀ SUKHAVATI

Khoa: 
Khoa Anh văn Phật pháp