Lịch thi & Danh sách thi GK1 - PHTX VIII Miền Nam (cập nhật ngày 06-03-2023)

Các loại File khác: 
Đính kèmDung lượng
PDF icon han_co_1-gd.a.pdf513.9 KB
PDF icon han_co_1-gd.c1.pdf478.94 KB
PDF icon klph-gd.a.pdf520.07 KB
PDF icon klph-gd.c1.pdf487.38 KB
PDF icon klph-gd.c2.pdf478.32 KB
PDF icon klph-gd.d.pdf488.44 KB
PDF icon klph-gd.e.pdf519.11 KB
PDF icon lspg_an_do-_gd.a.pdf514.95 KB
PDF icon lspg_an_do-_gd.c1.pdf482.71 KB
PDF icon lspg_an_do-_gd.c2.pdf473.41 KB
PDF icon lspg_an_do-_gd.d.pdf483.1 KB
PDF icon lspg_an_do-_gd.e.pdf512.97 KB
PDF icon pali_1-gd.c2.pdf391.17 KB
PDF icon pali_1-gd.d.pdf405.29 KB
PDF icon pali_1-gd.e.pdf426.41 KB
PDF icon tvth-gd.a.pdf431.44 KB
PDF icon tvth-gd.c1.pdf399.72 KB
PDF icon tvth-gd.c2.pdf388.8 KB
PDF icon tvth-gd.d.pdf401.05 KB
PDF icon tvth-gd.e.pdf426.33 KB
PDF icon anh_van_phat_phap_1.pdf456.98 KB