PHTX: Cập nhật lịch học online thứ Bảy ngày 6/4/2024 của khóa IX